Prekrásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2024 1

 

Oznamujeme Vám, že naša obľúbená akcia Tma tmúca sa ruší z dôvodu, že je takmer polovica učiteľov PN. Ďakujeme za pochopenie...

Riaditeľstvo ZUŠ na Irkutskej 1 v Košiciach Vám oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno žiakom dňa 22.12. 2023 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov z prevádzkových dôvodov.

Riaditeľka Základnej umeleckej školy na Irkutskej ulici č. 1 v Košiciach podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 23.6.2023 z organizačných dôvodov.

ZUŠ IRKUTSKÁ KOŠICE VÁS POZÝVA NA VERNISÁŽ

Milé deti, rodičia i priatelia našej školy, pozývame Vás na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia v areáli školy 8.6.2023 medzi 14.00 a 18.00 hod. Čaká Vás veselý a tvorivý čas spojený s umením. Súčasťou bohatého programu bude i vyhlásenie výsledkov celoškolskej súťaže NAKRESLI ZÁTIŠIE. Bude sa i batikovať, pečiatkovať na textil, tak si prineste tričká, tašky, sukne, čokoľvek, čo chcete dotvoriť - najlepšie svetlé.

Tešíme sa na Vás Tvorivé dielne veselý čas a dobrá nálada pre deti rodičov a priateľov ZUŠ Irkutská 8.6.2023

Naše drahé malé i veľké umelecké duše, machuľky...

s radosťou vás vítam v novom školskom roku v našej Základnej umeleckej škole Irkutská!

Sme radi, že ste súčasťou našej umeleckej rodiny a tešíme sa na chvíle s vami! Spoločne sa pustíme do objavovania povahy, správania sa a možností čiar, plôch, farieb, svetla, tieňa, rôznych výtvarných techník atď a toho, že spolu všetci môžu nekonečne veľa povedať a ktoré spolu tvoria jazyk výtvarného umenia... a samozrejme, čaká nás veľa zážitkov, spoločných akcií, stretnutí... Nech vaše dni na našej škole naplní radosť zo získavania nových zručností, prekonávania výziev a stretnuti s priateľmi. Váš pokrok je pre nás nový impulz a my sme pripravení vás podporovať a s láskou viesť po vašej ceste za základným umeleckým vzdelaním.

A  začneme fotkami z výstavy, ktorou končil mimulý školský rok - poklad z dielne detí ZUŠ IRKUTSKÁ 

S láskou Zuzana Uhrinová Hegyesyová

356190597 851768279732338 2590201173784463454 n

356028246 851767896399043 4223714206049483436 n

356112167 851767516399081 7811800479241592206 n

356193509 851768199732346 1913648572667731927 n356207862 851767189732447 823897660995246216 n

ZUŠ IRKUTSKÁ KOŠICE VÁS POZÝVA NA VERNISÁŽ

Riaditeľstvo ZUŠ na Irkutskej 1 v Košiciach Vám oznamuje, že udeľuje  riaditeľské voľno žiakom dňa 27.4.2023 podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade  s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov z dôvodu realizovania prijímacích pohovorov v ZUŠ Irkutská a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnostnými opatreniami.

f t g