PRÍSPEVOK NA ŠKOLNÉ :

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

VS KAŽDÉ DIEŤA MÁ SVOJ POČAS ŠTÚDIA

PRÍSPEVOK NA ŠKOLNÉ ODVÍJAJÚCI SA OD ČESTNÉHO VYHLÁSENIA SA PLATÍ DVAKRÁT V ROKU, ZA KAŽDÝ POLROK :

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM            35 EUR / POLROK

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM             40 EUR / POLROK

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK :

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK 30.-€ RAZ ZA ŠKOLSKÝ ROK OZ RODIČIA A PRIATELIA ZUŠ IRKUTSKÁ 1 FINEART

f t g