HURÁÁÁ, MÁME CENY V TORUNI POĽSKO !!!
OBROVSKÁ GRATULÁCIA PATRÍ NÁŠMU FILIPOVI BODNÁROVI A JEHO PANI UČITEĽKE MGR. ART. ĽUDMILE MACÁKOVEJ ZA ZÍSKANÚ CENU NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V TORUNI, AKO JEDNÉMU Z MÁLA SPOMEDZI OBROVSKÉHO POČTU ZÚČASTNENÝCH SA MU PODARILO ZÍSKAŤ JEDNU Z HLAVNÝCH CIEN - JEDINÉMU Z KOŠÍC -GRATULUJEME !!!
OCENENÍ BOLI I ĎALŠÍ NAŠI ŽIACI SO SVOJIMI UČITEĽMI, ICH OBRÁZKOM TIEŽ BUDEME VENOVAŤ POST A SME NA NICH ROVNAKO HRDÍ !!!

https://galeriadziecka.com/galeria/zawsze-zielono-zawsze-niebiesko-torun-2022/?lang=en

 

 

f t g