Faktúry 2020

 

P.č  . Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie Zodpovedná Zverejnené
1  Antik sro KE 36152808  29,87  07.01.  14.01.  19.12  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2020
2  KR PZ SR KE 9801241815  13, -  2015  10.01.  01/20  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2020
3  Slovak telekom ako BA  8249522707  40, -  10.01. 20.01.   19.12  tel.poplatky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2020
4  Up Slovensko sro BA 120500673  1209,60 13.01. 20.01. 1.20 stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.01.2020
5  Poradca podnikateľa sro ZA  5041902080  32,57  14.01.  27.01. 2019  dopl.FS  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2020
6  VSE ako KE  2290108187  420,55 15.01.  22.01.  19.12  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2020
7  VEMA sro BA 720201401  646,56  16.01.  29.01.  2020   program Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2020
8  TEHo sro KE  1900577001  1 866,67  17.01.  22.01.  19.12  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
9  Slovensky tel.as BA  8251027285  61,99  17.01.  31.01.  151219-140120  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
10  Slovensky tel.as BA  8251027259  45, -  17.01.  31.01.  15121-140120  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
11  Slovensky tel.as BA  8251027325  66,29  17.01.  31.01.  151219-140120  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2020
12  BP mesta Košice sro 5112000027  80, -  27.01.  05.02.  1-3 / 2020   BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.01.2020
13  Up Slovensko sro BA 120501302  1152, - 30.01.  03.02.   20/20 stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.02.2020
14  KR PZ SR KE  9801241815 13, -   2015 10.02.  20/20  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.02.2020
15  Antik sro Košice 0036152808  29,87  06.02.  14.02.   01/20 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.02.2020
16  BP mesta KE sro 5112000036   18, - 06.02.  11.02.   2020  nonstop služba Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.02.2020
17 RAABE sro BA   202001526 41,75  10.02. 21.02.  20/20 zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.02.2020
18 Slovensky tel.as BA  8251734437  40, - 10.02.  18.02.  01/20  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.02.2020
19  VSE as Košice 2290108187  505,25  13.02.  21.02.   01/20 elektrická energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.02.2020
20  Slovensky tel.as BA  8253272794  72,13  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2020
21 Slovensky tel.as BA  8253272716  45, -  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2020
22 Slovensky tel.as BA  8253272749  77,09  17.02.  02.3.  1501-140220  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2020
23  ELDO PLUS sro Olšovany  042020  270, - 17.02.   27.02.  2020 montáž osvetlenia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2020
24 TEHO sro KE  1900577001   2,187,02 17.02.  21.02.   01/2020 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2020
25  ILLE sro Skalica 20004262  248,54  24.02.  09.3.  1.štvr, 2020  hyg.potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.02.2020
26  SSŠ Košice  20049 135, -   27.2.20 03.3.   01/2020  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.3.2020
27 KR PZ SR KE  9801241815  13, -  2015  10.3.  3/2020  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.03.2020
28  Antik sro KE 36152808  29,87  04.3.  14.3.   02/2020 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.03.2020
29  SSŠ Košice 20105  135, -  05.3.  17.3.   02/2020 služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.3.2020
30  Slovak telekom ako BA  8253987768  30, -  10.3. 18.3.   02/2020 tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.3.2020
31  Up Slovensko sro BA  120502470 1,267,20  10.3.  17.3.   3/2020 stravné lístky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.3.2020
32 VSE as Košice  2290108187  417,83  11.3.  20.3.   2/2020 el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.03.2020
33  Slovensky tel.as BA  8255536161  82,29  17.3.  31.3.  1502-14320  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.3.2020
34 Slovenský tel. ako BA   8255536131 45, -  17.3.  31.3.  1502-14320  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.03.2020
35 Slovenský tel. ako BA  8255536210  74,49  17.3.  31.3.  1502-14320  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.03.2020
36  TEHO sro Košice 1900577001  1,689,37  17.3.  19.3.  02/2020   teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.3.2020
37  Internet SK sro Bratislava  3623030703  21,60  23.3. 23.3.   2020  doména Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.3.2020
38 COM-TRADE sro Liptovský Mikuláš  2020030086  50, -  26.3.  26.3.  2020 smsbrána iZUŠ  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.03.2020
39  Up Slovensko sro Bratislava  7001026798  1,101,54 31.3.  7.4.  4/2020  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2020
40  KR PZ SR Košice  9801241815  13, -  2015 10.4.   7/2020  signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 01.04.2020
41 ZŠ Maurerova 21, Košice  23892019  383,24   24.9.19 15.4.  01-6 / 2020   prevádzka Maurerova Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 01.04.2020
42  ILLI sro Skalica  20005880  49,92  31.3. 24.3.   2020  dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2020
43  TEHO sro Košice  1900577001 341,04   01.4. 08.4.   2019 vyúčtovanie teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2020
44  Antik sro Košice 0036122808   29,87 03.4.  14.4.   3/20 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.4.2020
45  SSŠ Košice  20165  135, -  14.4. 20.4.  3.20  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.04.2020
46 Slovenská tel.aa BA  8256252687   30, - 14.4.  20.4.  3.20 tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.04.2020
47 RAABE sro BA  202007311  41,75  14.4.  21.4.  20/20 zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.04.2020
48 Komunálma poisťovňa ako BA  5003232854  278,70  14.4.  02.5.  20520-20521 poistné  Mgr. Zuzana 14.04.2020
Uhrinová Hegyesyová
49  Slovensky tel.as BA  8257803973  45, -  17.4.  30.4.  153-14420  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.4.2020
50 Slovensky tel.as BA  8257804009  83,76  17.4.  30.4.  153-14420  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.4.2020 
51 Slovensky tel.as BA  8257804051  77,99  17.4.  30.4.  153-14420   tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.4.2020 
52  TEHO sro Košice 1900577001  1540,37   20.4. 22.4.   3/2020 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.4.2020
53  VSE aa Košice  2290108187  314,69  20.4.  21.4.   el.energia  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 21.04.2020
54 ILLE sro Skalica  20008731  248,54  20.4.  04.5.    hyg.potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.4.2020
55  KR PZ SR Košice  9801241815  13, -  2015 10.5.   20/20 signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.5.2020 
56  Up Slovensko sro Bratislava 120502874  1,094,40  04.5.  11.5.  20/20  stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.5.2020 
57  Antik sro Košice  0036152808  29,87  06.5. 14.5.   20/20  internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2020
58  BP mesta KE sro  5112000320  80, -  14.5.  18.5.  4-6 / 2020  BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.5.2020
59 Slovenský tel. ako Bratislava  8258523676  30, -  14.5.  18.5.  4/2020  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.5.2020 
60 VSE as Košice  2290108187  179,74  14.5.   25.5.  4/2020 el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.5.2020 
61  Slovak telekom ako BA  8260082530 45, -   18.5.  29.5.  154-14520  tel.poplatky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.5.2020
62 Slovak telekom ako BA   8260082575 83,16  18.5.  29.5.  154-14520  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.5.2020 
63 Slovak telekom ako BA  8260082606  72, -  18.5.  29.5.  154-14520  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.5.2020 
64  INTERNET SK, Bratislava  3620051825  14,28 20.6.  26.5.  2020-2021   predĺženie domény Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.5.2020
65  ILLE sro Skalica  20010523  220,73  21.5.  04.5.    hyg.a dezinfekčné potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.5.2020 
66 TEHO sro Košice  1900577001  847,52  21.5.  22.5.   4/2020  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.5.2020 
67  ŠEVT ako B.Bystrica  1202202733  23, -  21.5.  04.6.  2020 karty DHNM  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.5.2020
68 MEDIPEA sro Košice  20200063  219,50  22.5.  21.6.   2020 teplomery, rúška  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 22.5.2020 
69  VVS as Košice 1500109224  751,75  26.5.  08.6.   231119-1852020  vodné, stočné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2020
70  KR PZ SR KE  9801241815  13, -  2015  10.6.  6/2020  signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2020
71  Up Slovensko sro BA  120503531  1,267,20  01.6.  08.6.  6/2020  stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2020
72  Mesto Košice  3203200008  907,84  01.6. 09.6.   1-6 / 2019  nedoplatok prevádzka Oštepová Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2020
73  Antik sro Košice  0036152808  29,87  03.6.  14.6.  5/2020 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.6.2020
74  SSŠ Košice  20227 135, -   05.6.  20.5.  4/2020  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2020
75 SSŠ Košice   20292 135, -  05.6.  15..6.  5/2020  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.6.2020 
76  RAABE sro BA  202012995 41,75  08.6.  26.6.  6/2020  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2020
77  RVC Košice  131507  242, -  10.6.  01.7.  2020  školenie Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2020
78  Slovak telekom ako BA  8262043633  30, -  10.6. 18.6.   5/2020  tel.poplatky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2020
79  VSE as Košice  2290108187  172,31 11.6.  19.6.  5/2020  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.6.2020
80  TEHO sro KE  1900577001  708,95  15.6.  19.6.  5/2020  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2020
81  Slovensky tel ako BA  8262537436  68, -  17.6.  30.6.  155-14620  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2020
82  Slovenský tel. ako BA  8262537355  45, -  17.6.  30.6.  155-14620  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2020
83  Slovenský tel. ako BA  8262537396  92,04  17.6. 30.6.   155-14620  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2020
84  AZUŠ EMU-Slovakia, BA 35540443  60, -  18.6.  31.3.  2020  člen  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.6.2020
85  ŠEVT ako B.Bystrica  2202203414 107,83   18.6. 30.6.  2019/2020  bianco listy  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  18.6.2020
86  KR PZ SR  9801241815  13, -  2015  10.7.  20/20 signalizácia Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  01.7.2020
87  Up Slovensko sro BA  120504304  1,214,40  30.6.  07.7.  20/20  stravenky Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  01.7.2020
88  SEMI sro KE  20117  160, -  02.7.  15.7.  2019/2020  prenájom priestorov (SF) Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.7.2020
89  Antik sro KE  36152808  29,87  03.7.  10.7.  20/20 internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.7.2020
90  CVČ Domino, KE  0018  210,17 08.7.  29.7.  nedopl. 2019  prenájom Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.7.2020
91  TEHO sro, KE  1900577001  707,46  16.7.  21.7.  6/2020  teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.7.2020
92  Slovensky tel.as, BA  8263931208  30, -  16.7.  20.7.  6/2020  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.7.2020
93  VSE as, KE  2290108187  160,84  16.7. 21.7.   6/2020  el.energia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.7.2020
94  Slovensky tel.aas BA    45, -  20.7.  31.7. 156-14720   tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2020
95  Slovensky tel.as BA  8264420267  87,47  20.7.  31.7.  156-14720  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2020
96  Slovensky tel.as BA  8264420298  78, -  20.7. 31.7.   156-14720  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2020
97  ILLE sro Skalica  20013394  93,20  21.7.  30.6.    hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2020
98  ILLE sro Skalica  20015582  92,82  21.7. 14.7.     hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2020
99  SSŠ Košice 20352  135, -  22.7.  13.7.  20/20  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.7.2020
100  BP mesta KE sro  5112000482  80, - 22.7.  27.7.   7.-20  služby BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.7.2020
101  Up Slovensko sro Bratislava 120505184 1,094,40  29.7.  05.8.  8/2020  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
102  KR PZ SR KE 9801241815   13, -  2015  10.8.  8/2020  signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
103  STERAD vykurovacia tech., KE  200428 500,70   03.8. 30.7.   2020 batérie, bojler  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
104  ILLE sro Skalica 20017094   76,80 03.8.  10.8.  2020  dezinfekcia, montáž  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
105  BP mesta Košice 5112000544  32,78   03.8. 03.8.   2019 vyúč.prev.nákl.Jantárova  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.8.2020
106  Slovensky tel.as BA  8265792444  30, - 06.8.  18.8.  7/2020  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.8.2020
107  Antik sro Košice 0036152808  29,87  07.8.  14.8.  7/2020  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.8.2020
108  SSŠ Košice 20427  135, -  12.8.  18.8.  7/2020  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2020
109  VSE as Košice 2290108187  96,89  14.8.  21.8.  7/2020  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.8.2020
110  Slovensky tel.as BA  8266282235  45, -  17.8.  31.8.  157-14820  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.8.2020
111 Slovenský tel.a, .s. BA   8266282306 90,25  17.8.  31.8.  157-14820  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.8.2020 
112 Slovensky tel.as BA  8266282271   92,17 17.8.  31.8.  157-14820  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.8.2020 
113  TEHO sro Košice  1900577001  707,46  18.8. 21.8.   7/2020 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2020
114  Alianz ako Bratislava 11076399   100, -  18.8.  06.9.  06920-05921  poistné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2020
115  RAABE sro BA  202016845 41,75  25.8.  02.9.  zuš  8/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.8.2020
116  Alarmtel sro Ždaňa  20194  1,693,70  27.8. 07.9.  rekonštrukcie EZS  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.8.2020
117  BP mesta KE sro 5112000607  345,32  28.8.  02.9.  oprava WC  2020  Mgr. Zuzana  28.8.2020
Uhrinová Hegyesyová
118  KR PZ SR KE  9801241815  13, -  2015  10.9. signalizácia   9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.8.2020
119  Up Slovensko sro BA  7001065824 960, -   28.8. 04.9.   stravenky 9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.8.2020
120  Verlag dashofer sro BA 20603504  261, -  02.9.  16.9.  odmeňovanie vo verejnom záujme  16920-15921  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.9.2020
121  ILLE sro Skalica 20019949   57,60 03.9. 17.9.  dezinfekcia  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.9.2020
122  COM-TRADE sro LM  200347  50, -  03.9. 03.9.  sms brána iZUŠ  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.9.2020
123  STERAD sro Košice  200532 702,82  04.9.  11.9.  bojler, batéria, materiál  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.9.2020
124  aNTIK SRO kOšICE 0036152808  29,87  06.9.  14.9.  INTERNET  8/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2020
125  RVC Košice 2409  36, -  08.9.  21.9.  školenie smernice  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.9.2020
126  VSE ako KE 2290108187  96,54  09.9.  22.9.  el.energia  8/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.9.2020
127  Slovensky tel.as BA  8267639424  30, -  10.9.  18.9.  tel.popl.  8/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.9.2020
128  CUBS sro Košice  4902020  180, -  10.9.  21.9.  aktualizácia GDPR  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.9.2020
129  Polygra Plus sro Košice  20200263 168, -   10.9. 24.9.   renovácia tonerov  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.9.2020
130  TEHO sro Košice  1900577001  707,46  16.9. 18.9.  teplo   8/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.9.2020
131  ILLE sro Skalica 20021414   33,60 16.9.  30.9.  dezinfekcia   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.9.2020
132  Slovensky tel.as BA  8268133179  91,09  17.9.  30.9. tel.popl.   158-14920 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.9.2020
133  Slovensky tel.as BA  8268133224  78, -  17.9.  30.9.  tel.popl.  158-14920 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.9.2020
134  Slovensky tel.as BA  8268133146 45, -   17.9. 30.9.   tel.popl.  158-14920 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.9.2020
135  BP mesta KE sro  5112000684  559,33 22.9.  29.9.  montáž ohrievačov a batérií   9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.9.2020
136  SSŠ Košice  20498  135, - 22.9.  21.9.   služby  8/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.9.2020
137  Antik sro KE  1012002659  1,995,71  29.9.  12.10.  vnútorná sieť  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2020
138  KR PZ SR, KE  9801241815  13, -  2015  10.10.  signalizácia  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2020
139  Up Slovensko sro BA  7001073954  1,056, -  29.9.  05.10.  stravenky  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2020
140  BP mesta Košice  5112000722  209,27  05.10.  08.10.  oprava plotu  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2020
141  Antik sro KE  36152808  29,87  05.10.  14.10.  internet  9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2020
142  ILLE sroSkalica  20023097  248,54  05.10. 19.10.   hyg.a dezinf.prostr.  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2020
143  VSE as Košice  2290108187  184,50  09.10. 22.10.   el.energia  9/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.10.2020
144  MB PRESTGE sro Bratislava  200996 306,24  09.10.  23.10.   upratovací set 2x 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 9.10.2020 
145  Slovak telekom ako BA  8269484250  30, - 12.10.  19.10.  tel.popl.  9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.10.2020
146  Poradca podnikateľa sro Žilina  89966507  15,99 14.10.  19.2.  zákonník práce 2020  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.10.2020
147  BP mesta KE sro  5112000739  920,48  15.10.  20.10.  montáž WC a batérií  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2020
148  BP mesta KE sro  5112000745  127,24  15.10.  20.10.  dodanie a montáž-konzoly  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2020
149  SSŠ Košice  20577  135, -  15.10. 19.10.   služby 9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2020
150  Antik sro Košice  1012002808  458,89  16.10. 30.10.  tel.ústredňa  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.10.2020
151 Slovensky tel.as Bratislava   8269983256  45, -  19.10. 30.10.  tel.popl.  159-141020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.10.2020 
152 Slovensky tel.as Bratislava  8,27E+09 88,72 19.10.  30.10.  tel.popl.  159-141020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.10.2020 
153  Slovensky tel.as Bratislava  8269983324  72, -  19.10.  30.10.  tel.popl.  159-141020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2020
154  TEHO sro Košice 1900577001   729,82  20.10. 22.10.   teplo 9/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.10.2020
155  LOMTEC as Bratislava  22010030 600, -  20.10.  06.11.   aktívna registratúra 2021  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
156 RAABE sro Bratislava  202021996  41,75  20.10.  28.10.   zuš 9/2020  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
157 Mesto Košice  3420099235  1,601,60  20.10.  04.11.   odpad 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
158 Internet Maal, Slovensko  5057633469  189, -  20.10.  26.10.   odvlhčovač   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.10.2020 
159  OZ EDUSTEPS  2281020 9,90  21.10.  28.10.  webinár, atestačné portfólium   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.10.2020
160  ProCare ako Bratislava 203902585   1.440, -  26.10. 21.10  zdrav.starostlivosť  26109-251021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2020
161  FOCUS sro KE  200102679  17,20 26.10.  31.10.   ventilátor do PC  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2020
162  Obalex sro Košice  20200419  850,15 27.10.  02.11.  papier farebný, rysy   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2020
163  KOHOR sro Koš.Olšany 20200037  1,189,68  27.10.  06.11.  revízia bleskozvodu  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2020
164  D&D, Dzurňák, Juž.tr.78, KE  2001020861  1,971,46  28.10. 18.11.   čistiace a dezinf.potreby  2020 Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  28.10.2020
165  KR PZ SR, KE  9801241815 13, -   2015  10.11.  signalizácia  11/2020 Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  29.10.2020
166  Up Slovensko sro BA  120507543  1,012,80  28.10. 04.11.   stravenky  11/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.10.2020
167 IKEA, Slovensko, BA 489202024915  3,307,04  29.10. 12.11.   nábytok do ateliérov  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2020
168  IM.S Holding sro Námestovo  202002328  559, -  04.11.  25.10.  hrnčiarsky kruh  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2020
169  Hornbach sro Košice 91265945  969,61 05.11. 17.11.  podlahy  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.11.2020
170  Internet Maal Slovakia sro BA  8045676535  207,50  05.11.  10.11.  tašky na notebook,, yši  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.11.2020 
171  BP mesta Košice sro  5112000828 80, -  05.11.  10.11.   BOZP, PO 10-12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.11.2020 
172  Antik sro Košice  0036152808  24,85  05.11.  15.11.  internet 10/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.11.2020 
173  Deratex, Pokroku 16, Košice  201033 42, -   05.11. 13.11.   deratizácia  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.11.2020
174  SETEX sro Košice  20158  3,823,51  05.11.  13.11.  dvere do záhrady  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.11.2020
175  Antik sro Čárskejo 10, Košice  0036152808  4,82  06.11. 14.11.   pripojenie do siete 64kbit  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.11.2020
176  VSE as Košice  2290108187  281,65  06.11.  20.11.  el.energia  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.11.2020 
177  Magnet Press Slovakia sro 8811445928   20,60 10.11.  14.11.  Golem Creative   2021 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.11.2020
178  Slovensky tel.as Bratislava 8271350343   63,83  10.11.  18.11.  tel.popl. 20/20  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová  10.11.2020
179  Ogo.sk- kreatívne potreby, Mýtna 2885/19, Bratislava  3472020  182,28  11.11.  18.11.  UP   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.11.2020
180  PECE sro Očová 20200831  179,40  12.11.  26.11.  maliarske krúžky   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
181  ynecom sro Košice  20200220  1,101,19  12.11.  21.11.  školské potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
182  BP mesta Košice sro  5112000904  492,19  12.11. 25.11.   služby energetika  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
183  Poradca podnikateľa sro Žilina 420110082  26,40  12.11. 26.11.   Finančný spravodajca 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.11.2020
184  Obalex Košice sro Jarmočná 3  20200045 1.360, -  13.11.  20.11.   temperamentný  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2020
185  KOHOR sro Košické Olšany 20200039  2,034,96 16.11.   26.11.  porevízna oprava bleskozvodu  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2020
186  Lynx sro Gavlovičova 9, KE  10200705 351, -  16.11.  26.11.  ESET   2021-2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2020
187  Slovensky tel.as Bratislava 8271846301   45, -  18.11.  30.11.  tel.popl. 1510-141120  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.11.2020
188  Slovensky tel.as Bratislava  8271846334 86,77  18.11.  30.11.   tel.popl. 1510-141120  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2020 
189  Slovensky tel.as Bratislava 8271846394   72, -  18.11. 30.11.  tel.popl.  1510-141120  Mgr. Zuzan Uhrinová Hegyesyová 18.11.2020 
190  TEHO sro Košice 1900577001   1,246,84 19.11.  19.11.  teplo  10/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.11.2020
191  Senzio sro Veľké Uherce  2000110 864, -   19.11. 15.12.   iZUŠ 2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.11.2020
192  Nibiru sro, Ždiarska1, Košice  2020006  1,337,60  20.11. 04.12.   výmena zvodov a čistenie žľabov  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.11.2020
193  Decathlon sro Bratislava 20167  209,38  23.11.  23.11.  OOPP  2020-2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2020
194  SSŠ, Tr. SNP 48 / A, Košice  20774680  135, - 23.11.  28.11.   služba  10/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2020
195  Interiér Invest sro Košice  20774680  316,66  23.11. 28.11.  koberec  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2020
196  Hornbach-Baumat sro Košice  91265945  312,57  24.11.  27.11.  pokládka podlahy  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2020
197  MAŠA Važecká 2, Košice  200462  365,23  25.11. 09.12.   farby, štetce, mal.potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.11.2020
198  Krompaský ​​Štefan, Ružova 33 040 11 Košice  752020  1 061,99 26.11.  09.12.  stierky, maľba  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.11.2020
199 Krompaský ​​Štefan, Ružova 33, 040 11 Košice  762020  779,25  26.11.  09.12.  oprava stena, omietky, stierka, vyspádovanie terasy  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.11.2020 
200  Peter Mathes, Gudernova 293/10 040 11 Košice  20200013  187,58  26.11.  30.11.  pokládka koberca  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.11.2020 
201  Up Slovensko s.r.o. Bratislava 120508321 1.051,20  30.11.  07.12.  stravenky   12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2020
202  KR PZ SR KE 9801241815  13,-  2015  10.12.  signalizácia  12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2020 
203  ILLE s.r.o. Skalica  20027769  248,50  30.11.  14.12.  hyg.a dezinf.potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2020 
204 KOHOR s.r.o. Koš.Olšany 20200041 1.633,94  01.12. 14.12.   revízia prenosných elektrospotr.  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.12.2020
205  VVS a.s. Košice 2500225040  624,34 02.12.   14.12.  vodné, stočné 195-25112020   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.12.2020 
206  ILLE s.r.o. Skalica 20025384 76,80 02.12. 16.12. dezinfekcia 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.12.2020
207  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  2041220  9,90  02.12.  03.12.  školenie  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.12.2020
208  Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 48  1002153557  115,-  03.12.  16.12.  direktor standard  2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.12.2020
209  Krompaský Štefan, Ružová 33, 040 11 Košice  812020  973,59  03.12. 16.12.  opravy riaditeľňa  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.12.2020
210  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice 0036152808  29,63  04.12.  15.12.  internet   11/20 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.12.2020
211  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice  20752

 135,-

 

 04.12.  16.12.  služby 11/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.12.2020
212 SSŠ Tr. SNP 48/A, Košice  20784  300,-  04.12.  17.12.  služby VO   11/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.12.2020 
213  VSE a.s. Košice, Mlynská 31  2290108187 342,77  05.12.  07.12.  el.energia   11/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.12.2020
214  Merkury Shop s.r.o. Pri prachárni 15, KE  2122020  150,87  05.12.  12.12.  rebríky, lepidlá  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyeysyová  05.12.2020
215  CUBS s.r.o. Masarykova 21, KE 10492020  91,20  07.12. 15.12. aktualizácie GDPR  9-12/2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2020
216  Aj Produkty, Galvaniho 7/B, Bratislava  265839  1.232,40 08.12. 22.12. skrine kovové, skrinky na kľúče  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.12.2020
217  IKEA Slovakia, Bratislava  489202026378  424,45 11.12. 18.12. stoličky  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.12.2020
218  Krompaský Štefan, Ružova 33, Košice  882020  907,12  14.12.  27.12.  práce murárske  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2020 
219 Panta Rhei s.r.o. Veľký Meder   3400200532 595,64  14.12.  27.12.  ocenenia pre žiakov  2020 Obrázkom proti vírusu  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.12.2020
220  RAABE s.r.o.Heydukova 12-14, BA 202026400  41,75 14.12. 24.12. zuš  12/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2020
221  Šoltýs Alojz, Molokruh 8, Rokytov 852020  416,28  14.12. 29.12.  oprava vypaľ.pece  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2020
222  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice  20854  135,- 15.12. 28.12. služby  12/2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.12.2020
223  Gasotherm Plus s.r.o. Rampová 5, KE  202041 300,- 16.12. 21.12. autorský dozor  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
224  Nibiru s.r.o. Ždiarska 1, KE  2020008  2.943,93  16.12. 30.12.  oprava bočného štítu strechy  2020 havária Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
225  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001  1.620,83 16.12. 22.12. teplo  11/20 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
226  Slovak.te.a.s. Bratislava  8273709796 88,56  16.12.   04.01.21  tel.poplatky  1511-141220  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020
227 Slovak tel.a.s. Bratislava   8273709765  46,29 16.12.  04.01.21  tel.poplatky  1511-141220  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020 
228 Slovak tel.a.s. Bratislava  8273709830  77,88  16.12.  04.01.21  tel.poplatky  1511-141220  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2020 
229  ELUKO s.r.o. Sp.n.2, Košice  20200082  724,88  17.12. 18.12. materiál do dielne  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.12.2020
230  Krompaský Štefan, Ružova 33, Košice  892020  2.417,40  17.12. 30.12.  výmena dverí, maľba,  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.12.2020
231  ILLE s.r.o. Skalica 20029776 76,80 18.12. 24.12. dezinfekcia  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Uhrinová 21.12.2020
232  Polygra-Plus, Petro Kristián, Uralská 1493/15, KE  20200393  151,20  18.12. 04.1.21 servisné práce tonery  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2020
233  BP mesta Košice s.r.o.  5112000960 44,18  22.12.  28.12.  revízia hasiace prístroje   2020 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.12.2020
234  Matúš Kočiš, Cabov 72, 094 14 0000000031 13.315,- 22.12. 16.01.21 rekonštrukcia ÚK a hydroregulácia  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 28.12.2020
235  Gasotherm s.r.o. Košice  202040  1.740,-  22.12.  04.01.21  projektová dokumentácia  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.12.2020
236  DISIG a.s. Záhradnícka 151, Bratislava  202012118  105,60  28.12. 04.01.21  služba RA+Siemens Pach Shell  2021-2023  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.12.2020
237  Consult Office s.r.o. Jantárova 30, Košice  202012009  98,-  28.12. 28.12.   token  2021  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.12.2020
238  Internet Maal  Slovakia s.r.o. BA  8048347871  3.309,30 28.12.  02.01.21   notebooky  2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.12.2020
239  Krompaský Štefan, Ružova 33, Košice 922020   106,20  29.12. 12.1.21  fabky, kľučky   2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.12.2020
240  SOLUS Košice, Gag.nám.5/1462  1020200081 349,99 30.12. 13.1.21 kanc.potreby  2020 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.12.2020
f t g