P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie Zodpovedná Zverejnené
1  KR PZ SR,KE  9801241815 13,-   2015 10.01.   01/21 signalizácia   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.01.2021
2 Antik s.r.o. KE  36152808  29,63  06.01.  15.01.  12/20  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2021 
3 VSE a.s. KE  2290108187  557,36  08.01.  22.01.  12/20  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.01.2021 
4 Solitea VEMA a.s. BA  8412101564  671,16  12.01.  26.01.  2021  verzia programu  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.1.2021
5 Teho s.r.o. KE  1900577001  1.699,73  15.01.  21.01.  12/20  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.01.2021
6 Up Slovensko s.r.o., BA  121500505  955,20  15.01.   22.01. 01/21   stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.01.2021
7  Slovak tel.a.s. BA  8275577294  45,75  16.01.  29.01.  151220-14121  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2021
8 Slovak tel.a.s. BA  8275577356  91,75  16.01  29.01.  151220-14121  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2021 
9 Slovak tel.a.s. BA  8275577323  90,73  16.01.  29.01.  151220-14121  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2021 
10  Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5042001860  16,39  18.01.  29.01.  2020  dopl. Fin.spravodajca  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.01.2021 
11  SMSZ prísp.org. KE 20201755   119,99 19.01.  15.01.  2020   vizuálne posúdenie drevín Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.01.2021 
12  Poradca podn.s.r.o. Žilina  5042001860  16,80  19.01.  02.02.  2021  toner Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.01.2021 
13  ILLE s.r.o. Skalica 21001503  248,54  25.01. 11.02 2021 hyg.a dezinf.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 25.01.2021
14  Akad.vzdelávania s.r.o. Svidník  2290121  9,90  27.01. 29.01.  2021  webinár, Plán profesijného rozvoja Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.01.2021 
15  Solitea Vema a.s. BA 8412102214  24,-  27.01.  11.02.  2021  prog.vybavenie VEMA HX0071  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.01.2021 
16  KR PZ SR KE  9801241815 13,-   2015 10.02. 02/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.02.2021 
17  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  36152808  29,63  05.02. 15.02.  01/21  internet   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.02.2021 
18  VSE a.s. Košice  2290108187  495,77 05.02.  19.02.  01/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.02.2021 
19  OZ Nervuška-art, Bratislava  2021007 25,-  09.02.  15.02.  2021  školenie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.02.2021 
20  Up Slovensko s.r.o. Tomáš.23/D, BA 121501100 1.017,60  11.02.  18.02.  02/2021  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.02.2021 
21  Verlag Dashofer s.r.o. Žel.13, BA 21001041  178,20  12.02.  25.02.  2021  Smernice a org.pokyny pre školy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.02.2021 
22  Slovak tel.a.s. BA  8277437089  45,75  17.02. 01.3.   151-14221  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.02.2021
23 Slovak tel. a.s. BA  8277437144  101,42  17.02.  01.3.  151-14221  tel.popl.   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2021 
24 Slovak tel.a.s. BA  8277437202  91,75  17.02.  01.3.  151-14221  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2021 
25  TEHO s.r.o. KE 1900577001  1.830,59  17.02.  19.02.  01/2021  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2021 
26  BP mesta Košice s.r.o.  512100009  80,-  15.02. 13.02.   1-3/21 BOZP, PO  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.02.202118.02.2021 
27 BP mesta Košice s.r.o.   512100018  18,- 15.02,  13.02.   2021 paušálny popl.   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.02.2021 
28 ILLE s.r.o. Skalica   21001503  76,80  18.02. 07.3.  2021   dezinf.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.02.2021 
29  RAABE s.r.o. Bratislava 202101889  41,75  18.02.  15.3.   02/21 zuš   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.02.2021 
30  SSŠ Košice 21052  135,-  02.3.  25.2.  01/21  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví  02.3.2021 
31  KR PZ SR KE  9801241815  13,-  2015 10.3.   03/21  signalizcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.3.2021 
32  REFISTAV-TRADE s.r.o. Košice 21030304  570,-  03.3.  17.3.  2021  CP na opravy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.3.2021 
33  Antik s.r.o.Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63 03.3. 15.3.  02/21   internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.3.2021 
34  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21107 135,-  05.3.  18.3.  02/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.3.2021 
35  VSE a.s. Košice 2290108187  457,98  06.3.  19.3.  02/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.3.2021 
36  Internet Cz a.s. Ktíž 2, 384 03  3621031264  18,- 08.3.  16.3.  24321-23322  doména  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.3.2021 
37  ZŠ Bruselská 18, KE 3218012020  1,-   2020 2020  2020  nájomné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.3.2021 
38  Up Slovensko s.r.o. Bratislava  121501625 1.060,80  10.3.  17.3.   3/2021 stravenky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.3.2021 
39  TEHO s.r.o. Košice 1900577001 1.683,64  11.3.  18.3.  02/2021  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.3.2021 
40  OZ Edusteps, Karpatská 8, Svidník  2090421 9,90  15.3.  22.3.  4/2021  Plán profesijného rozvoja školenie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.3.2021 
41  Slovak tel.a.s. Bratislava  8279285043  45,75  16.3 31.3.   152-14321  tel.popl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
42 Slovak tel.a.s. Bratislava  8279285087  89,23  16.3.  31.3.  152-14321  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
43 Slovak tel.a.s. Bratislava  8279285123  91,75  16.3.  31.3.  152-14321  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
44 OZ Edusteps, Karpatská 8, Svidník  2230421   9,90 16.3.  23.3.  2021  webinár  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.3.2021 
45  Internet CZ.a.s. Ktíš384 03  3621032489  11,40  18.3.  28.3.  doména bieneleportret  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.3.2021 
46  ILLE s.r.o. Skalica 21005521  248,54 22.3. 05.4. 2021 hyg.a. dezinf.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.3.2021
47  TEHO s.r.o. Košice 1900577001  -247,30  23.3.  06.4.  2020  vyúčtovanie 2020  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   23.3.2021
48  AZUŠ Bratislava 35540443  60,-  23.3.  31.3.  2021  členské  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.3.2021 
49  Up Slovensko s.r.o. Bratislava 121502011   974,40  01.4. 07.4.  4/2021  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.4.2021 
50  KR PZ SR Košice  9801241815  13,-  2015  10.4.  4/2021  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 01.4.2021 
51  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  06.4.  15.4.  3/2021  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.4.2021 
52  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, KE  2472021 68,40  08.4.  14.4.  1-3/21  služby ochr.osobných údajov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.4.2021 
53  VSE a.s. Košice 2290108187  459,18  09.4.  23.4.  3/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.4.2021 
54 SSŠ Tr.SNP 48/A, Košice   21197 135,-  12.4.  22.4.  3/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.4.2021 
55  Komunálna poisťovňa a.s. BA 5003232854  278,70  14.4.  02.5.  02521-01522  poistné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2021 
56  TEHO s.r.o. Košice  1900577001 1483,13  15.4.  22.4.  3/21  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.4.2021 
57  ILLE s.r.o. Skalica 21007351 76,80 15.4. 29.4.  4/21  dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.4.2021
58  Slovak tel.a.s. BA  8281128657 45,76   16.4. 30.4.   153-14421  tel.popl.  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.4.2021
59 Slovak tel.a.s. BA  8281128724  91,75  16.4. 30.4.  153-14421  tel.popl.   Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová 16.4.2021 
60 Slovak tel.a.s. BA  8281128690  110,61  16.4.  30.4.   153-14421 tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.4.2021 
61  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava 202107107 43,03 20.4. 10.5. 4/21 zuš Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.4.2021
62  ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67  072021 324,- 22.4. 05.5. 2021 oprava hav.stavu elektroinšt. A1 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 22.4.2021
63  Aj Produkty a.s. Galvaniho 7, BA 210869 704,40 22.4. 06.5. 2021 registračka, skriňa,polica Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 22.4.2021
64  ELDO PLUS s.r.o. Olšovany 67  092021  355,20 28.4.  10.5.  2021  elektroinšt.práce   MNgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2021
65  Polygra Plus, Petro Kristián, KE  20210146  82,20 28.4.  11.5.  2021  tonery  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2021 
66  OZ Edusteps, Karpatská 8, SK  2300421  9,90  26.4.  29.4.  2021  webinár  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2021
67  KR PZ SR KE 9801241815 13,-  2015  10.5.  5/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.4.2021
68  Up Slovensko s.r.o. BA  121502588 1.041,60 28.4. 05.5. 5/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.4.2021
69  BP mesta Košice s.r.o. KE  512100433  80,- 05.5. 12.5. 4-6/21 BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 05.5.2021
70  FOcus computer s.r.o. Dom. n.35, KE  210101413  140,80  06.5. 10.5. 2021 disk SSD 256 GB Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.5.2021
71  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187 379,43 07.5.  25.5.  4/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.5.2021
72  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  07.5.  16.5.  4/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.5.2021 
73  LIKESS Lipai Ľubomír, Makarenku 5, MI  202103  330,- 10.5.  24.5.  2021  keramická hlina  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.5.2021 
74  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21264  135,-  11.5. 19.5.  4/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.5.2021
75  TEHO s.r.o. KE 1900577001  1.223,57  12.5. 19.5. 4/21 teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 12.5.2021
76  Internet Cz. 384 03 Ktíž 2 a.s. 361051988  11,90  17.5.  26.5.  2021-2022  predĺženie domény  Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová  17.5.2021 
77  Slovak telekom a.s. BA  8282974424  45,75  17.5. 31.5.   154-14521  telpopl. Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.5.2021
78 Slovak telekom a.s. BA  8282974458  89,23  17.5.  31.5.  154-14521  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.5.2021 
79 Slovak telekom a.s. BA  8282974497  91,75  17.5.  31.5.  154-14521  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.5.2021 
80  Medipea s.r.o. Sp..n. 2, Košice  20210035  200,-  17.5. 11.6. 2021 jednorázové rúška Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.5.2021
81  ŠEVT a.s. Cement.16, B.Bystrica 1212202412  144,28  19.5. 02.6.  2021 bianco listy, záverečné vysvedčenia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.5.2021
82  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21009656  217,48 19.5. 02.6. 2021 hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.5.2021
83  IKEA SK s.r.o. Ivánska cesta 18,Bratislava  21000000046234 922,66 18.5. 21.5. 2021 stoly do ateliérov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.5.2021
84  Kristián Petro Polygra Plus s.r.o. Košice 20210176  108,-  25.5. 08.6. 2021  renovácia tonerov, zbor.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.5.2021
85  VVS a.s. Košice 2500320858 655,39 26.5. 10.6. 261120-20521 vodné, stočné Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.5.2021
86  Kristián Petro Polygra Plus s.r.o. Uralská 1493/5, Košice 040 12  20210180  144,- 27.5. 10.6. 2021 renovácia tonerov PC  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 27.5.2021
87  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021 1,-  26.6.  15.12. 6-12/21  nájomné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.5.2021
88  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5. 15.6.  6/21 prevádzka  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.5.2021
89  KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.6. 6/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.5.2021
90  Up Slovensko s.r.o. Tomáš.23/D, BA 121503079  1.104,- 31.5. 07.6. 6/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 31.5.2021
91  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21345 135,- 04.6. 15.6. 5/21 služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.6.2021
92  VSE a.s. Mlynská 31, Košice  2290108187  335,22 05.6.  18.6.  5/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.6.2021 
93  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  07.6.  15.6.  5/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2021 
94  ILLE s.r.o. Skalica 21011632 76,80 11.6. 25.6. 2021 dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.6.2021
95  ELDO Plus s.r.o. Olšovany 67, 044 19  152021  151,20 14.6. 30.6. 2021 elektromontážne práce  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.6.2021
96  Slovak tel.a.s. Bratislava 8284820627  45,75 17.6.  30.6. 155-14621  tel.poplatky Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2021
97  Slovak tel.a.s. Bratislava  8284820666  91,03  17.6.  30.6.  155-14621  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.6.2021
98  Slovak tel.a.s. Bratislava  8284820714 91,75  17.6. 30.6.  155-14621 te. poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.6.2021
99  Polygra Plus s.r.o., Petro Kristián , KE  20210219  54.,  23.6.  7.7.  2021  Servisné práce   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   23.6.2021
100  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE 0036152808  29,63  02.7.  15.7.  6/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.7.2021 
101  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32031 182,30   26.5. 15.7.  7/21    prevádzka Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.7.2021 
102  KR PZ SR Košice 9801241815  13,-   2015   7/21   signalizácia  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  02.7.2021
103  Up Déjeumer s.r.o. BA 121503660  1.012.,80 02.7.  09.7.  7/21  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.7.2021 
104  SSŠ Košice Tr. SNP 48/A 21414  135,-   07.7. 15.7.   6/21  služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2021 
105  BP mesta KE s.r.o.  512100695 452,75  07.7.  01.7.  2021  oprava a výmena toaliet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2021 
106  VSE a.s. Košice 20290108187  203,82  09.7. 22.7.  6/21  el.energia  Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová  12.7.2021
107  CUBS s.r.o. Košice  5182021  68,40  12.7.  14.7.  4-6/21  služby ochr.osob.údajov  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.7.2021
108  RAABE s.r.o. Bratislava  202111526  42,39  12.7.  01.7.  6/21  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.7.2021
109  TEHO s.r.o. Komenského 7, KE 1900577001  719,56  14.7.  21.7.  6/21  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2021 
110  Slovak tel.a.s. Bratislava  8286667549 91,75 16.7.  30.7.  156-14721  tel.poplatky   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.7.2021 
111 Slovak telekom a.s. Bratislava  8286667459  45,75  16.7.  30.7.  156-14721  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2021 
112 Slovak tel.a.s. Bratislava  8286667505  91,23  16.7.  30.7.  156-14721  tel.poplatky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.7.2021 
113  Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42  210210006  100,-  21.7.  31.7. 2021  školenie-modelovanie, kruhy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2021 
114  KOSIT Rastislavovava 68, KE  112109054  22,56 22.7.  29.7.  6/21  triedený odpad odvoz  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.7.2021 
115  Kristián Petro, Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, KE 20210247 106,80 26.7. 06.8. 2021 oprava kopírky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.7.2021
116  KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.8. 8/21 signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.7.2021
117  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5.2021 15.8. 8/21  prevádzka Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.7.2021
118  UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA 121504138 1.032,-  29.7.  05.8.  8/21  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová  29.7.2021 
119  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63  04.8.  16.8.  7/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.8.2021 
120  VSE a.s. Mlynská 31, Košice  2290108187  100,03  06.8, 19,8,  7/21  el.energia  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.8.2021
121  Ille s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21015737 76,80  09.8.  23.8.   8/21 dezinfekcia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.8.2021 
122  SSŠ, Tr.SNP 48/A, KE  21499 135,-  11.8.  25.8.  7/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.8.2021 
123  TEHo s.r.o. Kumenského 7, KE 1900577001  719,56  12.8.  19.8.  7/21  teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2021 
124  Slovaik tel.a.s. Bratislava  8288515606  91,75  16.8. 31.8.  157-14821  tel.popl.   Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.8.2021
125 Slovak tel.a.s. Bratislava  8288515574  89,23  16.8.  31.8.  157-14821  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.8.2021 
126 Slovak tel.a.s. Bratislava  8288515542  45,75  16.8.  31.8.  157-14821  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.8.2021 
127  Kosit a.s. Rastislavova 68, KE  112110768  16,56 17.8.  28.8.  7/21  tr.odpad (prenájom a odvoz)  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.8.2021 
128 Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusac 23A,Žilina   0421080400  26,40  17.8.  26.8.  2022  Finančný spravodajca   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.8.2021 
129  Alianz a.s  Slov.poisťovňa, BA  511076399 100,- 23.8. 06.9. 2022 poistné interaktívna tabuľa  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.221
130  BP mesta Košice s.r.o. KE 512101018 80,- 25.8. 30.8. 7-9/2022 BOZP, PO Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2021
131  KR PZ SR Košice 9801241815 13,-  2015  10.9. 9/21 signalizácia Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová 02.9.2021
132  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5. 15.9. 9/21  prevádzka Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.9.2021
133  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova23/D, BA  121504603  1.046,40 02.9. 09.9. 9/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.9.2021
134 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, BA 1027158617  161.- 06.9. 15.9. 2021 Direktor Top 921-1222  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.9.2021
135  IKEA s.r.o. Ivánska cesta 18, BA  22000000003441  472,69 06.9.  06.9. 2021  nábytok do ateliéru Aténska 1  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
136  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  07.9.  16.9.  8/21  internet  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
137  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21018115  248,54  07.9.  20.9.  2021  hygienické potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
138  Martina Švarc, Beniakovce 240, 044 42 20210007  100,-  06.9. 13.9.  2021 aktualizačné vzdelávanie  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.9.2021
139  Kristián Petro-Polygra Plus s.r.o. Uralská 15, Košice  20210300 140,40 08.9. 22.9. 2021 servisné práce a tonery Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 08.9.2021
140  VSE a.s.Mlynská, KE  2290108187 122,38 08.9. 22.9. 8/21 el.energia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 08.9.2021
141  ZO OZ prac.školstva a vedy KE  5102021  220,-  13.9. 24.9. 2021 školenie riad.a predsedov OZ Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 13.9.2021
142  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 719,56  14.9.  21.9.   8/21 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.9.2021 
143  Slovak tel.a.s. BA  8290362722  91,91  17.9.  30.9.  158-149 tel.popl.   Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   20.9.2021
144  Slovak tel.a.a. BA  8290362677  89,73  17.9.  30.9.  158-14921  tel.popl.  Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   20.9.2021
145  Slovak tel.a.s. Bratislava  8290362641  45,75  17.9.  30.9.   158-14921  tel.popl.  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   20.9.2021
146  SSŠ, Tr.SNP 48/A, Košice   21576  135,-  20.9.  24.9.  8/21  sluzby  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   20.9.2021
147  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nabr. 13  512101089  492,19  20.9.  22.9.  2021  služby energetika  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   20.9.2021
148  RAABE s.r.o.Heydukova 12-14, BA  202116745  41,75  21.9.  30.9.  9/21  zus   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.9.2021
149  Alarmtel SS s.r.o.,Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa   21180  36,-  21.9.  24.9.  2021  servisné práce na EZS  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.9.2021
150  PhDr.Marta Samova-MASA,  Važecká 2, KE  2021241  263,14  22.9.  04.10.  2021  farba na plot  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.9.2021
151  Aj Produkty a.s., Galvaniho 7/B, BA  202108758  61,56  22.9.  05.10.  2021  závesné  dosky, zarážky,  odkladače   Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.9.2021
152  UP Dejeuner s.r.o. Galvaniho 23/D, BA 7111011353  1.052,-  01.10.  15.10.  10/2021  stravenky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.10.2021 
153  KR PZ SR Košice 9801241815  13,-  20215  10.10.  10/21  signalizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.10.2021 
154  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021 182,30 26.5.  15.10.  10/21  prenájom Aténska  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.10.2021 
155  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice 0036152808 29,63 6.10. 16.10. 9/21 internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.10.2021
156  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, Košice 7902021 68,40 06.10. 14.10. 7-9/21 služby zodp.osoby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.10.2021
157  Ille s.r.o. ,Lichardova 16, Skalica  21020367  76,80  01.10. 15.10. 2021 dezinfekcia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 07.10.2021
158  LOMTEC . com.a.s., Líščie údolie5, BA  22110042  600,- 07.10.  30.10.  2022  Active registratúra  Mgr. Zuzana UHrinová Hegyesyová  07.10.2021
159  Maal Internet Slovakia, Galvaniho 6, BA  8055006961  560,-  07.10. 07.10.  2021  ÚV dermicídne lampy  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.10.2021
160  Procare a.s. Einsteinova 23-25, BA  213902602 1.716,- 11.10. 21.10. 1021-922 zdr.starostlivosť  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.10.2021
161  BP mesta Košice, s.r.o. Juž.n.13 512101280 80,- 11.10. 22.10. 10-12/21 fPO, BOZP Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.10.2021
162  MAŠA, Važecká 2, Košice  2021275  185,20  11.10. 25.10.  2021  farby, štetce  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 11.10.2021
163  Tonersyp s.r.o. Lafayettova 42/14, Olomouc 21104458  29,95  12.10. 12.10  2021  pásky do Dymo 40913  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.10.2021
164  STÉNIA a.s., Poštova 11, Košice 2130100147  98,60 13.10. 20.10. 2021 hlava do kosačky, olej, silon Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 13.10.2021
165  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 795,97 14.10. 21.10. 9/21 teplo Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.10.2021
166  Obalex  Košice s.r.o., Jarmočná 3 20210404  28,26   15.10.  22.10. 2021  obaly  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.10.2021 
167  SSŠ Košice , Tr. SNP 48/A  21656  135,-  18.10.  22.10. 9/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.10.2021 
168  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8292214343  45,75 18.10.  29.10. 159-141021  tel.ppl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2021
169  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8292214393  89,23  18.10.  29.10.  159-141021  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2021
170  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8292214437 91,75  18.10. 29.10.  159-141021  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2021
171  Mesto Košice, Tr.SNP 48/A  3421100630 800,80 15.10. 30.10. 1.splátka 2021 odpad Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.10.2021
172  COM-TRADE s.r.o. Liptovský Mikuláš 2021100043  50,- 20.10. 20.10.  2021  sms brána  iZUŠ  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.10.2021
173  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 112112658 22,56 26.10. 20.10. 9/21 triedený odpad Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 26.10.2021
174  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112112720  267,24  26.10.  22.10. 2021 odvoz vyradeného nábytku Mgr. Zuzana Uhnrinová Hegyesyová 26.10.2021
175  DERATEX-EKO, Čárskeho 7, KE  210882  42,-  27.10.  08.11.  2021  deratizácia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2021
176 Up Dejeuner s.r.o. Bajkalská 23/D, BA 7111012344 1.089,60 27.10.  10.11..  11/2021 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2021 
177  Ing. Tomáš Dzurňák, D&D, Južná tr.78, KE 2101020694 1.416,88 27.10. 17.11. 2021 čistiace, dezinfekčné potreby Mgr. Zuzazana Uhrinová Hegyesyová 27.10.2021
178  KR PZ SR KE 9801241815 13,- 2015 10.11. 11/2021 signalizácia Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.11.2021
179  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 3421100630

 800,80

15.10. 30.11. 2021 2.splátka odpad  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2021
180  ZUŠ Jantárova 6, Košice 32031 182,30 26.5. 15.11. 11/2021 prevádzka Aténska   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2021
181  PEGU s.r.o. Ostravská 1014/8, Košice  1020210057  627,60 02.11. 11.11. 2021 internetové pripojenia A3  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2021
182  ProCare a.s. Einsteinova 23-25, BA  216909003  1.068,-  03.11. 11.11. 2021 reaudit PZS  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.11.2021
183  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112114284  22,56 04.11. 18.11. 10/21 triedený odpad Mgr. Zuzana Hegyesyová 04.11.2021
184  MEDIPEA s.r.o. Sp. nám.2, KE  20210089 550,- 04.11. 04.12. 2021 rúška, respirátory a prac.obuv Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.11.2021
185  Antik s.r.o.Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  05.11.  15.11.  10/21  internet  Mgr.Zuzana Uhrinova Hegyesyová   08.11.2021
186  VSE a.s. Mlynská,  KE  2290108187  443,62  05.11.  22.11.  10/21  el.energia  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.11.2021
187  IKEA a.s. Ivanska cesta 18, BA  220000000054936  214,70  11.11.  11.11.  2021  stoličky, zásuvky diel  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.11.2021
188  TEHO s.r.o Komenskeho 7, KE  1900577001  1.355,17  12.11.  19.11.  10/21  teplo  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.11.2021
189  AjProdukty, Galvaniho 7/B, BA  202110793  549,60  15.11.  28.11.  2021  kovové skrine  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.11.2021
190  Slovak tel.a.s., Bajkalská 18, BA  8294068740  89,39  16.11.  30.11.  1510-141121  tel.poplatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.11.2021
191  Slovak tel.a.s. Bajkalská 18, BA  8294068700  45,75  16.11.  30.11.  1510-141121  te.polpatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.11.2021
192  Slovak tel.a.s. Bajkalská 18, BA  8294068791  91,75  16.11.  30.11.  1510-141121  tel.poplatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.11.2021
193  Alarmtel SK a.s. Krátka 367/5, Ždaňa  21244  135,60 23.11. 24.11. 2021 revízia EZS Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 23.11.2021
194  RVC , Hlavná 68, Košice 261121 15,- 24.11. 17.12. 2021 školenie stravné od 01.1.2022 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2021
195  SSŠ Tr. SNP 48/A, Košice 21741 135,- 24.11. 23.11. 10/21 služby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2021
196  REKO DOP s.r.o. Meteorova 1, Košice 00221 188,64 25.11. 21.10. 2021 preprava Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová 25.11.2021
197  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  21024880  76,80 25.11.  09.12. 11/21 dezinfekcia  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová 25.11.2021
198  KR PZ SR KE  9801241815 13,- 2015 10.12. 12/21 signalizácia Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová 29.11.2021
199  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,27  26.5. 15.12.  12/21  prevádzka  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.11.2021
200 Raabe s.r.o. Heydukova 12-14, BA  202122621  35,-  30.11.  06.12.  12/21 zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.11.2021
201  SENZIO s.r.o. Veľké Uherce 13  2100141  936,-  30.11. 15.12.  2022  iZUŠ program  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.11.2021
202  VVS a.s. Komenského 50, Košice 2500437480 691,16 01.12.  13.12.  215-241121  vodné, stočné  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2021
203  Magnet Press Slovakia, BA 8868477376  20,60  01.12.  12.12.  2022  predplatné GOLEM,  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2021
204  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202121965  41,75  01.12. 02.12.  11/21  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2021
205  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1121022276 1.206,- 02.12. 16.12. 12/21 stravenky Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.12.2021
206  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112115839  22,56  02.12. 17.12. 11/21  triedený odpad  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2021
207  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 21025240 248,54 02.12. 16.12. 2021 hyg.potreby Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 02.12.2021
208  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808 29,63 06.12. 16.12. 11/21 internet Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 06.12.2021
209  SMSZ príspevková org., Rastislavova 79, Košice 20211642 968,56 06.12. 15.12.  2021 výrub a orez  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
210  CUBS s.e.o. Mudroňova 29, KE 10602021 68,40 06.12. 15.12. 10-12/21 služby, zod.osoba  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
211  SSŠ Tr. SNP 48/A, Košice  21819  135,-  6.12.  15.12.  11/21  služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
212  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice  21899  135,-  06.12.  17.12.  12/21 služby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
213  BP mesta Košice, Južné nábr.13, KE  512101594 94,02 06.12. 16.12  2021 revízia hasiace prístroje  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2021
214  VSE a.s. Mlynská 31, KE 2290108187 518,96 08.12. 21.12. 11/21 elektrická energia  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 13.12.2021
215  KOSIT a.s. rastislavova 98, KE  112112026  22,56  13.12.  29.9.    tiredený odpad  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.12.2021
216  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, KE  23832021  363,92  13.12.  15.12.    prenájom Maurerova  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.12.2021
217  KOHOR s.r.o.Košické Olšany s.r.o. 247  20210060  1.198,94  13.12.  24.12.    revízia prenosné elektrospotrebiče  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.12.2021
218  NIBIRU s.r.o. Ždiarska 1, 040 12 Košice  2021003  297,- 14.12. 28.12. 2021 čistenie odkvapových žľabov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.12.2021
219  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, BA  202124125 35,-  15.12.  23.12. 12/21  zuš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.12.2021
220  TEHO s.r.o. Komenského 7, KE 1900577001  1.711,19  15.12. 22.12.  11/21 teplo  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.12.2021
221  PhDr. Šamová Marta-MAŠA, Važecká 2, KE 2021243 299,03 15.12. 28.12. 2021 balakrylové farby, štetce Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 15.12.2021
222  Copyvait s.r.o. Zupkova 29, Košice 210101150  1.337,44 15.12. 22.12. 2021 tlač katalógu Bienále , diplomov Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2021
223  PhDr.Šamová Marta-MAŠA, Važecká 2, KE 2021431  300,-  16.12.  29.12.  2021  OOPP  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2021 
224  EL-COM, Spišské nám.2, Košice  1020210026  194,98  16.12. 23.12.   2021  mikrovlnky  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2021 
225 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8295931101  45,75  16.12.  31.12.  1511-141221  tel.poplatky  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2021 
226 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8295931148  89,23  16.12.  31.12.  1511-141221  tel.popl.  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2021 
227 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8295931190  91,75  16.12.  31.12.  1511-141221  tel.popl.   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2021 
228  MEDIPEA s.r.o. Sp. nám.2, Košice 20210104 379,80 17.12. 15.1.22 2021 respirátory Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.12.2021
229  REKO DOP s.r.o. Meteorova 1, KE  00121  736,08  20.12.  20.10.  2021  maľba Aténska a doprava  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2021
230  Flying Tiger, Stan.nám.11, KE  96021  606,-  20.12. 20.12.  2021 ocenenia Bienále Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2021
231  ILLE s.r.o Lichardova 16, Skalica 21026897 248,54 21.12. 04.1.22  2021  hyg.potreby  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2021
232 FOCUS-computer s.r.o., Domin.nám.35, Košice 210103375  748,-  21.12.  26.12.  2021  laptop, brašne, myš  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2021 
233                  
234                  
235                  
236                  
237                  
238                  
239                  
240                  
f t g