P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie IČO Zodpovedná Zverejnené
1 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.01. 1/22  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.01.2022
2  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE 112117497 22,56 05.01.  19.01.  12/21 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
3  Antik s.r.o. Čárskeho 10, KE  0036152808  29,63  05.01.  16.01.  12/21  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
4  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187  551,12  07.01.  21.01.  12/21  el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
5  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, 821 01 BA  1122001233  1.060,80  13.01.  27.01.  01/22  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
6  Poradca podn. s.r.o. Žilina  5042101521  12,05  13.01.  26.01.  2021  FS doplatok  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.01.2022
7  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 2.086,18  14.01. 21.01.  12/21 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
8  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786288  97,62  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
9  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786189  45,75  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
10  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8297786237  89,23  17.01.  31.01.  151221-14122  tel.popl.  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2022
11  Solitea Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, BA 8412200203 699,48 18.01.  31.01.  2022 VEMA 36237337 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.01.2022
12  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22001251 76,8 20.01. 03.02. 2022 dezinfekcia 36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.01.2022
13  BP mesta KE s.r.o. Juž.n.13  512200039 18,- 31.01. 08.02.  2022 nonstop služba 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.01.2022
14  RVC Prešov, Nám.mieru 1  09110222  292,-  31.01.  09.02.  2022  školenie  31954120 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31.01.2022
15 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.02. 2.22 signalizácia 151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2022
16  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice 112200168 22,56 04.02. 17.02. 1.22 tr. odpad 36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.02.2022
17  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.02. 16.02. 1.22  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.02.2022
18  Up Dejeuner s.r.o.  Tomášikova 23/D, BA  1122002976 1.094,40 09.02. 23.02. 2.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
19  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187  691,30 10.02. 23.02. 1.22 el.energia 44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.02.2022
20  Inštitút celoživ.vzdel.KE n.o. Družstevná 232/2 KE  22022  30,-  10.02. 25.2 2022 školenie FK 51424266 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   11.02.2022
21  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.13 512200104 120,- 14.02.  21.02.  1-3/22 PO, BOZP 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.02.2022
22  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 2.207,50 15.02. 22.02. 1.22 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.02.2022
23  SSŠ, Tr. SNP 48/A,040 11  Košice 22053  135,-  15.02. 23.02.  01/2022  skužby  35540419   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.02.2022
24  Slovak tel.a.s. Bajkal.28, BA  8300305019  45,75  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
25  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305049  89,23  21.02.  01.3.  151-14222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
26  Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, BA  22950138  148,78  21.02.  05.3.  2022  Smernice a org.pokyny  35730129 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
27  INTERNET.CZ Ktíž 2  2122004723  22,80  21.02.  27.02.  2022  bienaleportretu  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.02.2022
28  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, BA  8300305073  98,75  21.02.  01.3.  141-15222  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.02.2022
29  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica 22003142 248,54 16.02. 02.3. 2022 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   22.02.2022
30 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.3.  3/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví   01.3.2022
31  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112201791  22,56  03.3. 17.3. 2.22  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.3.2022
32  INTERNET CZ a.s.,  Ktíž 2, 384 03 2122005878  18,-  07.3. 16.3.   24322-23323  Webhosting domény 26043319  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.3.2022
33  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808  29,63  07.3. 15.3.  02/2022   internet 36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
34  VSE a.s. Mlynská 31, Košice 2290108187   605,46 07.3.  21.3.  02/2022  el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.3.2022 
35  UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122004757  1.262,40 09.3. 23.3. 3.22 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
36  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.01.  01./2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    09.3.2022
37  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.02.  02/2022  prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
38  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.3.  03/2022  prevádzka  35540435 Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.3.2022
39  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.739,17 15.3. 22.3. 2.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.3.2022
40  SSŠ, Tr.SNP 48/A, Košice  22123  135,-  16.3. 17.3. 2.22 služby  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
41  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162388  95,75  16.3.  31.3.  152-14322  tel. poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
42  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162363  89,80  16.3.  31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
43  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8302162338  45,75  16.3. 31.3.  152-14322  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2022
44  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22005226  76,80 18.3. 01.4. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
45  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  777,55  2021 15.4. 1.6.2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   21.3.2022
46  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001   -265,40 28.3.  12.4.  2021  prepl.teplo  31679692   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022
47  SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice 22202  135,-  30.3.  28.3.  02/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
48  NOVES Okná Košice s.r.o. Žižkova 12, 040 01 Košice  220037  130,80 30.3. 31.3.  2022  oprava dvere  36189308  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2022 
49  Deratex-Eko, Daniel Repka, Pokroku 16, Košice 220188  42,-  30.3.  11.4.  I.Q.2022  deratizácia  10689877  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   30.3.2022
50  UP Dejeuner s.r.o., Tomáš.23/D, BA 1122006070  1.046,40  31.3.  14.4.  4/2022 stravenky  53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.3.2022
51 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.4.  4/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   31,3,2022
52  Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice  112203546  22,56 04.4. 17.4. 3.22 odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
53  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, Košice 2522022 68,4 04.4. 14.4. 1.3.2022 služby CUBS-u 46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2022
54  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23832021  1,-  2021 15.12.2021 2021/2022  prenájom  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.4.2022
55  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63 07.4. 17.4. 3.22 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   07.4.2022
56  VSE energetika a.s., Mlynská 31, Košice  2290108187  637,54  08.4. 21.4.   3/2022 el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.4.2022
57  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice 1900577001 1.579,93 14.4. 21.4. 3.22 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2021
58  Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a.s. Štefánikova 17, Bratislava 5003232854 278,7 14.4. 02.5. 022022-012023  poistné  31595545  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2022
59  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020649  45,75  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  19.4.2022
60  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020685  90,23  19.4.  29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   19.4.2022
61  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, Bratislava  8304020730 95,75  19.4. 29.4.  153-1442022  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
62  ILLE s.r.o. Lichardova 16, Skalica  22007448  266,47  19.4. 03.5. 36226947 hyg.potreby   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
63  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512200494  120,-  19.4.  26.4.  II.Q. 2022  služby PO, BOZP  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2022
64 BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. č.13, Košice  512200479  448,12  19.4.  26.4.  2022  výmena batérií, armatúry  44518684  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2022 
65  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30 26.5.2021  15.4.  4/2022 prevádzkové náklady Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.4.2022
66  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202202084 45,35 22.4. 02.3. 02/2022 zuš 35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.4.2022
67  REKODOP s.r.o. Meteorova 2, Košice  00122 774,-  27.4. 15.2. 2022 maľba elokované pracovisko  50902792 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.4.2022
68  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1122008062  1.180,80  28.4. 12.5. 5/2022 stravné  1122004757 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
69 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.5. 5/2022 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
70  ZUŠ Jantárova 6, Košice  32021  182,30  26.5.2021  15.5.  5/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.4.2022
71  Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice   112205198  22,56  04.5.2022  18.5.  4/2022  triedený odpad  2020061461 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
72  BP mesta Košice  s.r.o.Juzne nábrežie  13, Košice   512200567  38,66  04.5.2022  12.5.2022  2022  spracovanie.prev.nakladov 2021  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2022
73  Antik s.r.o., Čárskeho 10, Košice   36152808  29,63  06.5.  16.5.  4/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
74  VSE a.s.Mlynská 31, Košice   2290108187  498,34  06.5.  19.5.  4/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.5.2022
75  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001 1.246,48 12.5. 19.5.  4/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.5.2022
76  SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice  22265 135,- 18.5. 18.5. 4/2022 služby  
35540419 
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
77  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220197  482,40  17.5. 31.5.  2022  tonery  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
78  Internet CZ a.s. Ktíž 2  2122011223  11,90  17.5. 26.5. 17621-16622 predĺženie domény  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
79  EK Plast s.r.o., Palackého 21, Košice  20221089 585,43 17.5. 27.5. 2022 PVC na linoryt  36187402 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
80  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305879989  46,68  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
81  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880029  91,17  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
82  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8305880071  98,08  17.5.  31.5.  154-14522  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
83  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica  2222203134  110,53  19.5. 02.6. 2022 tlačivá  31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
84  ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica  22009350  76,80  12.5. 26.5. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
85  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava 202207365  45,75 19.5. 25.5. 4/2022 zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2022
86  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220028  99,- 24.5. 07.6. 2022 bublinkové obálky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.5.2022
87  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13  512200693  40,46  26.5. 03.6.  2022  výpočet prev.nákladov 2022 Jantárova 6  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
88  VVS a.s. Košice Komenského 50  2500536315  687,53  26.5. 09.6. 181121-18522  vodné, stočné  36570460 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
89  Kantorka n.o. Bazalkova 7, Košice  06062022  78,- 26.5. 03.6.  06/2022  školenie  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.5.2022
90  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava  1122010062  1.209,60  31.5. 14.6. 06/2022  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
91  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.6. 06/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  31.5.2022
92  KOSIT a.s. Rastislavova 98, Košice  112206884 22,56  01.6. 16.6. 05/2022 triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.6.2022
93  Antik s.r.o. Čárskeho 10, Košice  0036152808 29,63  06.6.  15.6.  05/2022  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2022
94  Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina  89975788  16,50 07.6.  21.6.  2022  Zákonník práce  36371271 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
95  Profi-kanál s.r.o. Južná tr. 82, 040 01 Košice  20220204  98,40  07.6.  15.6.  2022  použitie kamerového systému na záhrade  44656068 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.6.2022
96  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, Košice  20220223 108,- 08.6. 22.6. 2022 renovácia tonerov  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2022
97  VSE a.a. Mlynská 31, Košice  22901081087  351,28 08.6. 21.6. 5/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
98  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22328  135,- 09.6. 21.6.  5/2022 služby 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.6.2022
99  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  1222203599 159,-  10.6.  23.6.  2022  vysvedčenia   31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
100  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220227  237,12 10.6. 24.6. 2022 USB kľúče  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.6.2022
101  SOLUS Košice s.r.o. Gagar.nám. 5/1462, Košice  1020220034  16,74  13.6. 27.6. 2022 papierové tašky malé  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
102  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  20220026  1152,-  13.6. 24.6. 2022 revízie vypaľovacích pecí  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
103  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22011664  102,08  13.6.  27.6. 2022 hygienické potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2022
104  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, Bratislava  202209168  45,75  15.6.  27.6.  6/2022  zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
105  TEHO s.r.o. Komenského 7, Košice  1900577001  602,05  15.6. 22.6.  5/2022  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.6.2022
106  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735970  92,23 20.6.  30.6.  155-14622   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.6.2022
107  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307735930  45,75  20.6.  30.6. 155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
108  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava  8307736010  100,75 20.6.  30.6.  155-14622  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.6.2022 
109  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  24.6. 15.6. 6/2022 prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.6.2022
110  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, Bratislava 1122012363  1.100,- 28.6. 12.7. 7/2022 stravenky  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
111  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.7.  7/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
112  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 83,23  24.6. 15.7. 7/2022 prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.6.2022
113  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 06.7. 15.7. 06/2022  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
114  CUBS plus s.r.o. Mudroňova č.29, 040 01 Košice  05392022  68,40 06.7. 14.7. 4-6/2022 služby  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.7.2022
115  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112208636  22,56  07.7.  22.7.  6/2022  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 07.7.2022
116  SOLUS Košice s.r.o., Gag.nám. 5/1462, Košice  1020220040 40,50 07.7. 21.7. 2022 paierové tašky  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.7.2022
117  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22013614  76,80 08.7. 22.7. 2022 dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.7.2022
118  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 216,58 11.7. 22.7. 6/2022 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.7.2022
119  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, 040 01 Košice 1900577001 564,59 14.7. 21.7. 06/2022 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
120  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 22402  135,-  14.7.  25.7.  06/2022  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.7.2022
121  Bytový podnik mesta Košice s.r.o. Južné nábr. 13, 042 19 Košice  512200968  120,-  14.7.  23.7.  III.Q.2022  PO, BOZP služby  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.7.2022 
122 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595128  100,75  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
123  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595086  92,23  18.7.  29.7.  156-14722  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
124  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8309595053  47,75  18.7. 29.7.  156-14722  tel.polatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.7.2022
125  Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7. 05.8.  I.splátka 2022  odpad   00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2022
126  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.21  15.8.  8/2011  prenájom Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
127  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.8.  8/2022  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
128  Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,86  21.7.  31.8.  II.splátka 2022 odpad  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  25.7.2022
129  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.13, 042 19 Košice 512201051  261,25 27.7. 03.8. oprava oplotenia 2022 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
130  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 1122014074  1.204,80  27.7.  10.8. stravenky  8/2022  45740313 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.7.2022
131  SSŠ Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22425 135,- 01.8. 15.8.  služby  7/2022 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.8.2022
132  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112210255  22,56  02.8.  17.8.  odvoz tr.odpadu  7/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
133  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 KE  0036152808  29,63 02.8. 15.8. internet 7/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2022
134  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
2290108187  97,72  05.8.  19.8.  el.energia  7/2022  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.8.2022
135  TEHO s.r.ro. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  564,59  11.8.  18.8.  teplo  7-2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.8.2022
136   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8311465695 100,75   18.8.  31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
137   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465653  92,23  16.8 . 31.8.  tel.popl.  157-14822 35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022 
138   Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8311465630   47,75  16.8. 31.8.  tel.popl.   157-14822
35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.8.2022
139  Alianz a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 511076399 100,-  26.8.  06.9.  poistné inter.tabuľa  06922-05923  00151700 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2022
140  Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina  2204216500  26,40  26.8.  29.8.  Finančný sravodajca  2023  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.8.2022
141  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, BA  7211008381 1.132,80 30.8. 13.9. stravvenky 9/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.8.2022
142  Mesto Košice,. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  3422096480  533,88  21.7. 30.9   odpad  III-splátka  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.8.2022
143 MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.9. signalizácia  9/2022    00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 30.8.2022 
144  ZUŠ Jantárova 6,040 01 Košice
 32021  83,23  26.5.21  15.9.  prenájom  9/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 30.8.2022 
145  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112212034 22,56 06.9. 22.9. odvoz tr.odpadu 8/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2022
146  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 KE  0036152808 29,63 06.9.  16.9. internet 8/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2022
147  VSE a.s. Mlynská 31, KE  2290108187 89,87 08.9. 22.9. el.energia 8/2022  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.9.2022
148  ILLE s.r.o. Lichardova 16,Skalica  22017281 76,80 08.9. 22.8. dezinfekcia 2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.9.2022
149  SSŠ, Trieda SNP 48/A, Košice  22551 135,- 12.9. 21.9. služby 8/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.9.2022
150  Rada ZO OZ Košice I.  4102022 280,- 12.9.  23.9.  školenie  2022  42104220 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.9.2022
151  RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, BA  202214193  45,75 12.9. 21.9.  zuš 9/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.9.2022
152  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 564,59  14.9. 21.9. teplo 8/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.9.2022
153 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311052  47,75  16.9. 30.9.  tel.poplatky   158-14922  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.9.2022 
154  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311094  92,23  16.9.  30.9.  tel.poplatky  158-14922  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.9.2022 
155  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8313311131  101,53 16.9.  30.9.   tel.poplatky 158-14922   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.9.2022
156  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220352 225,- 19.9. 03.10. renovácia tonerov 2022  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.9.2022
157  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23852022  1,-  16.9. 15.11.  nájomné  2022/2023  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
158  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, Košice  23852022 379,76  16.9.  15.11.  prevádzkové náklady  9-12/2022  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
159  UP Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, BA  1122017688  1.185,60  27.9.  11.10. stravenky 10/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.9.2022
160  MAŠA-PhDr.Marta Šamová, Važecká 2, Košice 2022279  377,72  28.9.  11.10. kancelárske potreby  2022  17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
161  MAŠA-PhDr.Marta Šamová, Važecká 2, Košice  2022280  163,44  28.9. 11.10.  farby a štetce  2022  17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
162  ERMO plus s.r.o. Uralská 6, 040 12 Košice  10220022  250,08 28.9. 04.10. sklo  2022  45643059 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
163  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické OLšany 247  20220043 1.519,20 28.9. 12.10.  revízia elektroinštalácie budovy  2022  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.9.2022
164  ERMO Plus s.r.o. Uralská 6, 040 12 Košice  10220023  1.000,- 29.9. 06.10. prístrešok nad vchod  2022  45643059 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
165  MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava  9801241815 13,- 2015 10.10. signalizácia  10/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
166  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021  15.10.  prevádzka Aténska  10/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2022
167  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112213767  22,56  30.9. 16.10. odvoz tr.odpadu 9/22  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.9.2022
168  CUBS s.r.o. Mudroňova29, 040 01 Košice  08172022  68,40  03.10. 14.10.  služby zodpovedná osoba   7-9/2022 46943404  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 03.10.2022 
169  ILLE s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica 22019786  266,47  03.10.  17.10.  hygienické potreby  2022   36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.10.2022
170  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808  29,63   04.10. 16.10.  internet  9/2022   36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 04.10.2022 
171  VSE a.s. Mlynská 31, Košice
 2290108187  307,07  10.10.  21.10.  el.energia  9/2022  44483767
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  10.10.2022
172  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22619 135,- 13.10.  17.10.  služby  9/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
173  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512201461  563,15 13.10.  24.10.  zabezpečenie regulácií médií  2022  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
174  SOVMONT, Ján Sovič, Dúbravská 78, 080 01 Prešov  762022  186,-  13.10.  12.10.  oprava MaR merača vonk.tepl.objek.regulácie  2022  10733892 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
175  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábr.č.13, Košice  512201422  120,-  13.10.  19.10.  služby BOZP, PO  IV.Q.2022  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.10.2022
176  TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 709,46 14.10. 21.10. teplo 9/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 14.10.2022
177  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA  8315151928  47,75  17.10. 31.10.   telefónne poplatky  159-141022  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.10.2022
178  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8315151955  92,23  17.10.  31.10.  telefónne poplatky  159-141022  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.10.2022 
179  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, BA 8315151985  105,55  17.10.  31.10.  telefónne poplatky  159-141022  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.10.2022 
180  LOMTEC -com a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava  35795174  350,-  19.10.  04.11. informačný systém Active Registratura  10-12/22, 9-10/23  35795174 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2022
181  PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, Bratislava  9002200857 2.400,- 17.10. 20.10. zdravotná starostlivosť  102022-92022  35890568 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2022
182  UP Dejeneur s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  7211010818  1.132,80 27.10.  09.11. stravenky   11/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.10.2022
183  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 22021740 76,80 27.10.  09.11. dezinfekcia  2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2022
184  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  22679  135,- 02.11.  09.11.  služby   10/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2022
185  KOSIT a.s. Rastislavova 98, KE  112215628 22,56  04.11. 20.11.  odvoz tr.odpadu   10/2022 36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2022
186  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63  07.11.  16.11.  internet   10/2022  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.11.2022
187  FOCUS-computer s.r.o. Dominik.nám.35, 040 01 Košice  220102059  270,-  07.11. 09.11.  LED monitory Philips  2022 36188778 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
188  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021 15.11.  prenájom  Aténska 11/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
189  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.11.  signalizácia  11/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.11.2022
190  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187  427,80  09.11. 22.11.  elektrická energia  10/2022  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.11.2022
191  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 1.169,78 14.11. 21.11. teplo 10/2022  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
192  Deratex-EKO, Daniel Repka, Pokroku 16, 040 11 Košice 221015 54,-  14.11 21.11. deratizácia  III.Q.2022  10689877 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
193  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202218309  45,75  14.11. 26.11.  zuš  11/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.222
194  PROCARE a.s. Eisnteinova 23-25, 851 01 Bratislava  0902402200080 -600,-  14.11. 10.11. dobropis   zdr.starostlivosť  102022-92023  35890568 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.11.2022
195  EL-COM Ing. Miroslav Ondráš, Sp.nám.3, 040 12 Košice  1020220016  818,53  16.11. 29.11. práčka, variče, žehličky  2022 UP 10814892 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2022
196  D&D, Ing. Dzurňák Tomáš, Južná tr.78, 040 01 Košice  2201020789  1.299,46  16.11  07.12.  čistiace, dezinfekčné potreby  2022  14382857 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.11.2022
197  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  BA  8316988388 47,75   18.11. 30.11.   telefónne poplatky  1510-141122  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.11.2022
198  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8316988416  92,23  18.11  30.11.  telefónne poplatky 1510-141122  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2022 
199  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA 8316988 437 100,75  18.11.  30.11.   telefónne poplatky 1510-141122  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 18.11.2022 
200  LYNX s.r.o. Jelačičova 8A, 821 08 Bratislava  11220629  302,40  21.11 06.12. antivírový progra. ESET 112022-102024  00692069 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.11.2022
201  RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice  291122  39,- 21.11. 29.11. školenie Vedenie pokladnice  2022  31268650 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.11.2022
202  Magnet Press s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava  22357106  25,30 23.11. 05.12. predplatné Golem, Amos 1-4/2023    31356958 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  23.11.2022
203  Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  1027370209  169,- 24.11. 05.12. predplatné Direktor Top 2023  31348262 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2022
204  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany  20220053 1.190,28 24.11. 08.12. revízia prenosné elektrospotrebiče  2022  36595845 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.11.2022
205  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22023671  292,20  28.11. 12.12.  hygienické potreby  2022  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.202
206  UP Dejeneur s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava  1122022358  1.195,20  28.11.  12.12.  stravenky  12/2022  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
207  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,27  26.5.2021  15.12.  prevádzka Aténska  12/2022  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
208  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.12.  signalizácia  12/2022  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
209  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22024204  9,72  28.11.  12.12. hyg potreby  doplatok  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
210  VVS a.s. Komenského 50, 040 01 Košice  2500654332  725,44  28.11. 12.12.  vodné, stočné  19522-231122  36570460 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  28.11.2022
211  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202219659 35,- 02.12. 08.12. zuš   11/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
212  SSŠ, Tr. SNP 48/A,040 11  Košice  22752  135,-  02.12.  12.12.  služby  11/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
213  SSŠ, Tr. SNP 48/A,040 11  Košice  22816  135,- 02.12. 16.12.  služby 12/2022  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
214  Decathlon s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava  00034  269,-  02.12.  09.12.  OOPP  2022  47658827 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
215  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112217282  22,56  02.12. 16.12.  triedený odpad odvoz  11/2022  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.12.2022
216  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808 29,63 06.12. 15.12. internet  11/2022 36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.12.2022
217  Alarmtel SK s.r.o. , Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa  22214 186,- 07.12. 14.12. revízia EZS  2022 36182010 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2022
218 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 553,58 07.12. 21.12. elektrická energia 11/2022  44483767  
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 07.12.2022
219  Adam Antolík, 044 19 Ruskov 217  012022  3.340,-  08.12. 18.12.   nákup a výmena svietidiel za LED  2022 51666332   
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 09.12.2022
220  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice  512201944 30,48 09.12. 22.12. revízia hasiacich prístrojov  2022 44518684  
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 12.12.2022
221  Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 958 41  2200105  936,- 12.12. 15.12. iZUŠ program  2023 50178296
Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová
 12.12.2022
222  RAABE s.r.o. Heydukova12-14, Bratislava 811 08  202220856 35,- 12.12. 20.12. zuš  12/2022  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.12.2022
223  CUBS plus s.r.o. Mudroňova 29, 040 01 Košice  10932022 68,40  12.12. 14.12. služby zodpovednej osoby 10-12/2022  46943404  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.12.2022
224  TEHO s.r.o. Kuzmányho 7, KE  1900577001 1.693,20 14.12.  21.12. teplo  11/2022  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.12.2022
225  Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15, Košice  20220459  133,32  14.12. 28.12.  tonery Aténska  2022  48066257  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.12.2022
226  NIBIRU s.r.o. , Ždiarska 1, 040 12 košice  2022004 330,- 15.12. 28.12. vyčistenie zvodov  2022  50871340  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.12.2022
227  MAŠA-Šamová Marta, Važecká 2, 040 12 Košice  2022405  213,54 16.12. 30.12. uteráky, farby akrylové  2022 17167078  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2022
228  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8318828582  45,04  16.12. 30.12.   telefónne poplatky  1511-141222  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.12.2022
229  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8318828629  89,52  16.12. 30.12.   telefónne poplatky 1511-141222  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2022 
230  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62  BA  8318828664 112,23  16.12.  30.12.  telefónne poplatky  1511-141222  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 16.12.2022 
231  MEDIPEA s.r.o. Sp.nám.2, 040 12 Košice  20220094  85,69  19.12.  18.01.23  doplnenie lekárničiek  2022 51419718  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.12.2022
232  Up Dejeuner s.r.o. ,Tomáš.23/D, 821 01 BA  7211013391 1.254,60 19.12. 02.01.2023  stravné  01/2023 53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.12.2022
233  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  22025869 76,80 20.12. 03.01.2023  dezinfekcia 2022  36226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2022
234  FOCUS-computer s.r.o. Dominik.nám.35, 040 01 Košice  220102466 411,30 21.12. 26.12. HD disky a USB kľúče  2022 36188778  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2022
235

 Procare a.s.

Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava

 0902201423  600,- 22.12.  05.01.2023  zdravotná starosttlivosť  2023 35890568   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.12..2022
236  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice  512202017 82,15  27.12.   06.01.2023  odstránenie havarijného stavu  2022 44518684   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.12.2022
237  SOLUS Košice s.r.o., Gagar.nám.5/1462, 040 12 Košice  1020220100  812,16 27.12.  10.01.2023  kancelárske potreby   2022 36598330   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.12.2023
238   Kristián Petro Polygra - Plus, Uralská 1493/15,040 12 Košice  20220479  399,96  27.12. 10.01.2023  tonery   2022 48066257   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.12.2022
239                    
240                    
f t g