Faktúry 2023

P.č. Dodávateľ VS Suma v EUR Došla Splatná Za obdobie Predmet fakturácie IČO Zodpovedná Zverejnené
1  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava 9801241815 13,- 2015 10.01. 01/23 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
2  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112219085 22,56 05.01. 19.01. 12/22 triedený odpad,12/22  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
3  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  032021  83,23  26.5.2021  15.01.  01/23

 prenájom Aténska

01/23

 35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
4  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63  09.01. 15.01. 12/22

 internet

12/22

36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.01.2023
5  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300015 120,- 11.01. 17.01. 1-3/23

BOZP,PO,

1-3/23

 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.01.2023
6  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  642,78  11.01.  23.01.  12/22 el.energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.01.2023
7  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 2.370,86  12.01.  19.01.  12/22  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.01.2023
8  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  20230010  55,20 16.01. 30.01. 2023 servis kopírky  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2023
9  PP s.r.o. M.Rázusa 23/A, 010 01 Žilina  5042201034  33,41  16.01. 28.01.  2022  doplatok FS 2022  31592503 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.01.2023
10  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8320673565  110,94  17.01.  31.01.  151222-14123  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2023
11  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8320673497  45,-  17.01.  31.01.  151222-14123  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.01.2023
12  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8320673527  89,48  17.01. 31.01.  151222-14123  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2023
13  Seyfor Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  8412300187  789,- 17.01. 31.01. 2023 aktuálna verzia programu VEMA  36237337 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.01.2023
14  ILLE s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica 23001244 292,20 23.01. 06.02.  2023  hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.01.2023
15 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  1123002517  1.203,60  26.01. 09.02.  02/2023  stravné  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.01.223
16  MV SR, Pribinova 2, 851 01 Bratislava 9801124815 13,- 2015 10.02. 02/2023 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.02.2023
17  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021  15.02.  02/2023  prenájom Aténska  35540435  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.02.2023
18  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300054  18,-  02.02. 13.02.  2023 nonstop služba  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2023
19  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300096  311,45  02.02.  14.02.  2023 odstránenie havarijného stavu  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.02.2023
20  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63 06.02.  15.02. 01/23  internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.02.2023
21  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112300465  22,56  06.02. 18.02.  01/23  odvoz tr.odpadu  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.02.2023
22  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  1.216,67  09.02.  23.02.  01/23  elektrická energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.02.2023
23  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  4.030,02  15.02. 22.02.  01/23 teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.02.2023
24 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8322456505  108,74  17.02. 01.3.  151-14223   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.02.2023
 25  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8322456439  45,- 17.02.  01.3.  151-14223  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.02.2023
26  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8322456474   45,- 17.02.  01.3.  151-14223  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.02.2023 
27  INTERNET CZ,a.s. 384 03 Ktíž  2123005072  31,20  17.02. 27.02.   2023  doména bienále portrétu  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.02.2023
28  RAABE s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 BA  202301226 48,05 20.02. 21.02.  02/2023  zuš  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.02.2023
29  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 23054 135,- 24.02. 27.02. 01/2023 služby 35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
30 Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23002342 648,26  24.02.  10.3. I.splátka 2023 odpad  00691135 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyoví   24.02.2023
31  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23002342 11,88 24.02. 10.3. 2023 doplatok hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
32  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23003081  76,80  24.02. 10.3.    dezinfekcia  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
33  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 1123005531  1.387,20  24.02.  10.3.  03/2023  stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   24.02.2023
34  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.3.  03/2023  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.3.2023
35  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  26.5.2021  15.3.  03/2023  prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.3.2023
36  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice  23852022 551,26 25.01.  15.3.  II.splátka prevádzka 35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová    01.3.2023
37  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112302059  22,56 01.3. 17.3.  02/2023  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.3.2023
38  INTERNET CZ,a.s. 384 03 Ktíž 2123006589  26,40 06.3. 16.3. 24323-23324  web zusirkutska  26043319 Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.3.2023
39  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23110  135,-  06.3.  14.3.  02/2023  služby  3554019 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.3.2023
40  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63 08.3.  15.3.  02/2023  internet   36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.3.2023
41  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  770,69   08.3. 21.3.  02/2023  el.energia   44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   08.3.2023
42  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice 1900577001 3.758,40 15.3. 22.3. 02/2023 teplo 31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.3.2023
43  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8324237310  45,-  16.3. 31.3.  142-15323  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2023
44  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8324237339  45,-  16.3.  31.3.  142-15323  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2023
45  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8324237382  108,74  16.3.  31.3.  142-15323  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.3.2023
46  ILLE s.r.p. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23005149  292,20  20.3.  03.4. 2023 hyg.potreby  36226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.3.2023
47  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 1123008336 1.081,20 27.3. 10.4. 4/2023 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   27.3.2023
48  Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  20230122  223,20  27.3.2023  07.4.  2023  renovácia tonerov  48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   27.3.2023
49  ILLE s.r.p. Lichardova 16, 909 01 Skalica  2023005565  28,08  29.3.  03.4. 2023 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.3.2023
50  Verlag Dashofer s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 BA  23900091  44,58  30.3. 13.4. 18223-17523  smernice a org.pokyny  35730129  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  30.3.2023
51  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112304188  22,56  03.4.  16.4.  3/2023  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
52  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.4.  4/2023  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
53  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23 26.5.2021  15.4.  4/2023  prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
54  CUBS s.r.o. Mudroňova 29, 040 01 Košice  02372023 68,40 03.4. 14.4. 1-3/2023 ochr.osobných údajov  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.4.2023
55  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23169 135,- 03.4.  14.4.  3/2023  služby  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.4.2023
56  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice  1900577001  -387,34  05.4. 19.4.  2022  vyúčtovanie teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.4.2023
57  Antik s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808  29,63  11.4.  15.4.  3/2023  internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  11.4.2023
58  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice  512300421 120,- 11.4. 19.4. 4-6/2023 PO, BOZP  45518684  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  12.4.2023
59  Komunálna poisťovňa a.s. Viena Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  5003232854  278,70  12.4. 02.5.  02523-01524  poistné  31595545  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  12.4.2023
60  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 2290108187 350,58 13.4. 26.4. 3/2023 el.energia  44473767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.4.2023
61  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice  1900577001 2.817,78  14.4.  21.4.  3/2023  teplo   31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.4.2023
62  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8326006031 108,74   17.4.  02.5.  153-14423  tel.poplatky   35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2023
63  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8326005997  45,-  17.4.  02.5.  153-14423   mobilný internet  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2023 
64  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8326005997  45,-  17.4.  02.5.  153-14423  mobilný internet   35763469  MNgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 19.4.2023 
65  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202305067 48,40  19.4.  26.4.   4/2023  zus   35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.4.2023 
66  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  1123011274 1.382,10 24.4. 08.5. 5/2023 stravenky  53528654  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.4.2023
67  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112306027 22,56 02.5. 16.5. 4/2023 triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.5.2023
68  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.5. 5/2023 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.5.2023
69  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  83,23  21.5.21 15.5.  4/2023  prevádzka Aténska  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.5.2023
70  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 04.5. 15.5. 4/2023 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.5.2023
71  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 22090108187  312,16  09.5.  19.5.  4/2023  el.energia  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.5.2023
72  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001  2.007,96  12.5.  19.5.  4/2023  teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   12.5.2023
73  ILLE s.r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica  23009068  255,68  15.5. 29.5. 2023 hyg.potreby  36226947 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   15.5.2023
74  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23233 135,- 16.5. 25.5. 4/2023 služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.5.2023
75  Deratex-Eko, Daniel Repka,Pokroku 16, 040 11 Košice  230294  54,-  16.5.  24.5.  I.polrok 2023  deratizácia  10689877 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.5.2023
76  Deratex-Eko, Daniel Repka,Pokroku 16, 040 11 Košice  230395  216,-  16.5.  24.5.  2023  dezinsekcia  10689877 Mgr. Zuzana Uhrhinová Hegyesyová   16.5.2023
77  INTERNET CZ,a.s. 384 03 Ktíž 2123011324  11,90  16.5.  26.5. 17623-16624  doména  26043319 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.5.2023
78  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8327775182  108,74  16.5.  30.5.  154-14523  tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.5.2023
79  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8327775109  45,-  16.5.  30.5.  154-14523  mobilný internet  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.5.2023
80  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8327775139  45,-  16.5. 30.5.  154-14523 mobilný internet  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.5.2023
81  BP mesta Košice s.r.o. Juž.nábrežie 13, 042 19 Košice  512300698  54,61 19.5. 30.5.  2022  služby energetika  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.5.2023
82  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01  1123014120 1.424,80 24.5.  07.6.  6/2023 stravné  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.5.2023
83  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,-  2015 10.6. 6/2023 signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2023
84  Základná umelecká škola, Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  287,55  26.5.2021 15.6.  6/2023  prevádzka Aténska  35540435  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.6.2023
85  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 112307982 22,56   17.6.  5/23  triedený odpad  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.6.2023
86  VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  2500756010  870,48  05.6.  19.6.  241122-29523  vodné, stočné  36570460  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.6.2023
87  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63  06.6.  15.6.  5/2023 internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.6.2023
88  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23296 135,- 08.6. 14.6. 5/2023 služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2023
89  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 308,33 08.6. 21.6. 5/2023 elektrická energia  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2023
90  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  2232203346  223,80 08.6.  22.6.  2022/2023  bianco listy   31331131 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.6.2023
91  SOLUS s.r.o. Gagarinovo nám.5/1462, 040 12 Košice  1020230037  40,-  13.6.  27.6.  2023  papierové tašky veľké a malé  36598330 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.6.2023
92  TEHO s.r.o., Komenského 7,040 01 Košice  1900577001 941,59 14.6. 21.6. 5/2023 teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   14.6.2023
93  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8329548713  45,-  16.6.  30.6.  145-15623  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.6.2023
94  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8329548744  108,74  16.6.  30.6.  145-15623  telefónne poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.6.2023
95  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8329548692  45,-  16.6. 30.6.  145-15623  telefónne poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  16.6.2023
96  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 1123017222  1.287,80 26.6. 10.7. 7/2023 stravenky  53528654 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.6.2023
97  MV SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava  9801241815  13,- 2015 10.7.  7/2023  signalizácia  00151866  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.6.2023
98  Mesto Košice, Tireda SNP 48/A, 040 11 Košice  3423000755  648,26  24.02.  30.6. 2023 II.splátka  odpad  00691135  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  26.6.2023
99  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  287,58  26.5.2021 15.7. 7/2023 prevádzka Aténska  35540435  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.6.2023
100  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112309896 22,56  30.6.  16.7.  6/2023  triedený odpad   36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   30.6.2023
101  SSŠ, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice  23362  135,-  03.7.  12.7.  6/2023  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.7.2023
102  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 0036152808 29,63 04.7. 15.7. 6/2023 internet  36191400  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  05.7.2023
103  CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice  05212023  68,40  04.7.  14.7.  4-6/2023  služby  46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.7.2023
104  VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice   2290108187  278,36  10.7.  25.7.  6/2023  elektrická energia  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.7.2023
105  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice   1900577001  604,58  12.7.  19.7.  6/2023  teplo  31679692 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.7.2023
106   Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8331323748 45,-  17.7.  31.7.  156-14723   mobilný internet  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová  17.7.2023
107   Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8331323787  45,- 17.7.  31.7.  156-14723  mobilný internet  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.7.2023 
108   Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8331323829   108,74 17.7.  31.7.  156-14723   tel.poplatky 35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 17.7.2023 
109  PhDr. Marta Šamová MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  2023063  128,56  19.7.  30.3.  2023  materiál 17167078 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   19.7.2023
110  BP mesta Košice s.r.o. Južné nábr.č.13, 042 19 Košice 512301020   120,-  20.7. 18.7.  7-9/2023  služby PO a BOZP   44518684  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.7.2023
111  Peter Hriczišon, Školská 1141/11, 044 14 Čaňa  20230001  203,45 26.7.  08.8.  6/2023  kosba   35090979 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   26.7.2023
112 Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  1123020459 1.424,80 27.7. 10.8. 8/2023 stravenky  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   27.7.2023
113  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 287,58 26.5.2021 15.8. 8/2023  prevádzka 35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.8.2023
114  MV SR, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava  9801241815 13,-  2015 10.8.  8/2023 signalizácia 00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.8.2023
115  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112312007  22,56  02.8. 17.8.  7/2023  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.8.2023
116  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 07.8. 15.8. 7/2023 internet  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.8.2023
117  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23425  135,-  09.8.  22.8.  7/2023  služby  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  09.8.2023
118  VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice   2290108187 108,88   09.8. 21.8.  7/2023  elektrická energia   44443767 Mgr. Zuzana Uhrinová hegyesyová   09.8.2023
119  TEHO s r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001  604,58  11.8.  18.8.  7/2023  teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   11.8.2023
120  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 82  7311013127 1.233,- 16.8. 30.8. 9/2023 stravenky  53528654 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.8.2023
121  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8333234656 45,-  18.8.  31.8.  157-14823   tel.poplatky  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   18.8.2023
122  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8333234589  45,-  18.8. 31.8.  157-14823  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2023 
123  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8333234749  108,74  18.8.  31.8.  157-14823  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.8.2023 
124  Peter Hriczison,  Školská 1141/11, 044 42 Čaňa   20230002  203,45  24.8  21.8.  2023  kosba 2  35090979  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.8.2023
125  MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava  9801241815  13,- 2015  10.9.   9/2023  signalizácia  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   04.9.2023
126  00151866  32021  287,58  26.5.2021 15.9.  9/2023   prevádzka  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.9.2023 
127  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 26,63   05.9.  15.9.  8/2023  internet  36191400 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová   05.9.2023
128      100,-  06.9.      interaktívna tabuľa, poistné    Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2023
129   KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112313861  22,56 06.9.   22.9.  8/2023  triedený odpad  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.9.2023
130   Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/5, 040 12 Košice  20230328 180,-  08.9.  21.9.  2023  rennováciaa tonerov   48066257 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.9.2023
131  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 2290108187  119,52  11.9.  21.9.  8/2023  elektrická energia  44483767  Mgr. Zuzana Uhriová Hegyesyová  11.9.2023
132  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  604,58  14.9.  21.9.  8/2023  teplo  31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.9.2023
133  ILLE s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica 23016634  308,38  04.9.  18.9.  2023  hygienické potreby  36226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
134 Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8335011948  108,74  18.9.  29.9.  158-14923  tel.poplatky  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
135  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8335011869  45,-  18.9.  29.9.  158-14923  tel.poplatky  35763469  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
136  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8335011790  50,30  18.9. 29.9.  158-14923  tel.poplatky 35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.9.2023
137  SSŠ , Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 23490 135,- 20.9. 20.9. 8/2023 služby 35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.9.2023
138  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 202308187  48,40 20.9. 30.9. 6/2023 zuš publikácia 35908718  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.9.2023
139 Peter Hriczišon, Školská 1141/11, 044 14 Čaňa    203,45  20.9.  30.9. kosba 3  kosba 35090979 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.9.2023
140  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 1123026209 1.521,- 25.9. 09.10. stravné 10/2023 53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 25.9.2023
141  BP mesta Košice s.r.o., južné nábr.13, 042 19 Košice  512301319 563,15 29.9. 15.10. služby energetika 2023 44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  29.9.2023
142  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021 287,58 26.5.2021 15.10.  prevádzka Aténska  10/2023  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.9.2023
143  
 MV SR Pribinova 2, 851 01 Bratislava
 9801241815  13,-  2015  10.10. signalizácia  10/2023  00151866  Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   29.9.2023
144  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112315561 22,56 02.10.  18.10.  triedený ospad  9/2023  36205214  Mgr.Zuzana Uhrinová  Hegyesyová   02.10.2023
145  
 CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice
20230902  68,40  03.10.  14.10. služby zodp.osoby 7-9/2023 46943404  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   03.10.2023
146
 BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 04219 Košice
 512301347  120,- 06.10.  16.10. služby PO, BOZP 10-12/2023 44518684  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová  06.10.2023
147  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  2290108187 227,46  06.10. 19.10.  elektrická energia  9/2023  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   06.10.2023
148  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808 29,63 09.10. 16.10. internet  9/2023  36191400  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   09.10.2023
149 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5923023277  18,-  10.10. 18.10. FS 2.dopl. 2023  31592503  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   10.10.2023
150  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001 604,58   13.10. 19.10.  teplo  9/2023   31679692  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.10.2023
151  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 202314880 48,40 16.10. 26.10. zuš 8/2023 35908718  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   16.10.2023
152  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8336789424  108,74  17.10.  31.10.  tel.poplatky  159-141023  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.10.2023
153  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8336789268  45,-  17.10.  31.10.  tel.poplatky  159-141023  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.10.2023
154  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8336789333  45,-  17.10.  31.10.  tel.poplatky  159-141023  35763469 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   17.10.2023
155  SSŠ Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23553  135,-  17.10.  23.10.  služby  9/2023  35540419 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.10.2023
156  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19 Košice  512301423  71,39  17.10.  25.10.  oprava wc  2023  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  17.10.2023
157  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  -159,38  19.10.  30.10.  opravná fa elektrika  2023 44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2023
158  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice 2290108187  -98,36  19.10.  30.10.  opravná fa elektrika  2023  44483767  Mgr. Zuzana UHrinová Hegyesyová  19.10.2023
159  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  -40,91  19.10. 30.10.  opravná fa elektrika  2023  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2023
160  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  -35,65 19.10. 30.10. opravná fa elektrika 2023 44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  19.10.2023
161  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 1123029855  1.386,45 24.10. 07.11. stravenky  11/2023  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  24.10.2023
162  Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy Košice I. 35540443  320,-  27.10. 15.11. školenie 11/2023 31952917  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
163  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  32021  287,58 26.5.2021 15.11.  prevádzka Aténska 11/2023  35540435  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
164  MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 9801241815  13,-  2015  10.11.  signalizácia  11/2023  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
165  
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
2290108187  -10,70  27.10.  06.11.  el.energia  4/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.10.2023
166
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
2290108187  -47,86  30.10.  06.11. el.enrgia 01/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.11.2023
167  
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
 22901008187  -29,53  30.10.  6.11.  el.energia  02/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   02.11.2023
168  
 VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice
 2290108187 -12,28  30.10.  06.11.  el.energia  03/2023  44483767  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  02.11.2023
169  PhDr. Marta Šamová MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice  2023316  159,48  03.11.  16.11.  kanc.potreby, kalendáre  2023  17167078  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.11.2023
170  ILLE s.e.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica  23021117  308,38  03.11.  17.11.  hyg.potreby  2023  362226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  03.11.2023
171  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63  06.11.  16.11. internet  10/2023  36191400 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
172  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112317430  22,56  06.11.  22.11.  odvoz tr. odpadu  10/2023  36205214  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
173  VSE a.s. Mlynská 31, 042 19 Košice  2290108187  370,52  08.11. 20.11.  el.energia 10/2023  44483767 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
174 SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 23611  135,- 13.11. 22.11.  služby 10/2023  35540419 Mgr. Zuzana Uhnrinová Hegyesyová  13.11.2023
175  Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  3042704935  189,-  13.11.  27.11.  Direktor 2024 31348262  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  13.11.2023
176  ZŠ Ľ.Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice 23882023 343,92  12.10. 15.11. prevádzkové náklady a nájomné 9-12/2023  35546841 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   13.11.2023
177  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice  1900577001  1.595,50  15.11. 22.11. teplo 10/2023  31679692 Mgr. Zuzazana Uhrinová Hegyesyová  15.11.2023
178  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202316658 48,40  15.11.  23.11. zuš 10/2023  35908718 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.11.2023
179  Ing. Tomáš Dzurňák-D D, Južná tr. 78, 040 01 Košice  2301020910 1.564,81  15.11.  06.12.  čistiace a dezinfekčné prostriedky   2023  14382857  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.11.2023
180  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8338575334 108,74  20.11.  30.11.   telefónne poplatky 1510-141123  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.11.2023
181  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 8338575129  45,-  20.11. 30.11  telefónne poplatky  1510-141123  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 20.11.2023 
182  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8338575229 45,-  20.11.  30.11.  telefónne poplatky  1510-141123  35763469   Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

20.11.2023 

183  Alarmtel SK s.r.o., Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa 23214 198,- 20.11. 24.11. revízia EZS 2023 36182010 Mgr. Zuzana Hegyesyová  20.11.2023
184  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratisla  7311018740 1.193,40 20.11. 04.12. stravné  12/2023  53528654 Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.11.2023
185  FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám.31, 040 01 Košice  230102141  26,-  27.11. 28.11.  disk Verbatim   2023  36188778  Mgr.Zuzana Uhrinova Hegyesyová   27.11.2023
186  SENZIO s.r.o. Veľké Uherce  2300131  1.080,-  27.11. 15.12. licencia iZUŠ  2024  50178296  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
187  PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  9032309633  300,-  28.11.  06.12. kategorizácia prác  2023  35890568  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
188  PROCARE a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  9032309634  780,-  28.11. 06.12.  reaudit  2023  35890568  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
189  MEDIPEA s.rr.o. Sp.nám.2, 040 12 Košice 20230088  480,-  28.11. 30.11. OOPP  2023  51419718  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   28.11.2023
190  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247 20230057  1468,80  29.11.  11.12.  revízia bleskozvod  2023  36595845  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.11.2023
191  KOHOR s.r.o. 044 42 Košické Olšany 247  20230056  1.243,20  29.11.  11.12.  revízia prenosné elektrospotrebiče  2023  36595845  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   29.11.2023
192  NIBIRU s.r.o. Ždiarska 1, 040 12 Košice 2023006 350,-  01.12.  15.12.  čistenie odkvapových žľabov  2023  50871340  Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   01.12.2023
193  MV SR Pribinova č.2,812 72 Bratislava  9801241815  13,-  2015  10.12. signalizácia  12/2023  00151866 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2023
194  ZUŠ Jantárova 6, 040 01 Košice  032021  287,58  26.5.2021  15.12. prenájom prevádzka  12/2023  35540435 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  01.12.2023
195  CUBS plus s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice 20231053  68,40  04.12.  18.12.  služby zodp.osoby  10-12/2023   46943404 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  04.12.2023
196  KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice  112319459 22,56 05.12. 20.12.  odvoz tr.odpadu  11/2023  36205214 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.12.2023
197  VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice  2500874662  955,40  05.12.  20.12.  vodné, stočné  305-27112023  36570460  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  05.12.2023
198  Magnet Slovakia Press s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava  8887544787  25,30 07.12. 08.12. Golem, Amos 1-4 2024  31356958 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2023
199  DAR KOM s.r.o., Maurerova 20, 040 22 Košice  492023 999,54  07.12.  11.12.  linoleum  2023   46304193  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  07.12.2023
200  Antik s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  0036152808  29,63 07.12.  16.12.   internet 11/2023   36191400  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 07.12.2023 
201  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 2290108187 849,95 08.12. 20.12. el.energia 11/2023

 44483767

 

 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.12.2023
202  NOON s.r.o.,Kustrova 3, 040 01 Košice   202301  750,-  08.12.  23.12.  web stránka  2023  53778065  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová

 08.12.2023

 

203  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23674  135,-  08.12.  19.12.  služby  11/2023  35540419  Mgr. zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.12.2023
204  SSŠ, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  23734  135,-  08.12. 19.12.  služby 12/2023  35540419  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.12.2023
205  BP mesta Košice s.r.o., Juž.nábr.13, 042 19 Košice  512301747    08.12.  22.12. revízia hasiace prístroje  2023  44518684 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  08.12.2023
206  TEHO s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 1900577001 3.029,04 14.12. 21.12. teplo 11/2023 31679692  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.12.2023
207  KromPi s.r.o., Ružova 33, 040 11 Košice  202392  2.450,-  14.12. 10.12.  maľba átrium  2023  54525055 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.12.2023
208  Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava  1123036624  1.392,30  14.12.  28.12.  stravenky  01/2024  53528654 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  14.12.2023
209  Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2,821 04 Bratislava  1030 304,-  15.12.  22.12.  OOPP   2023  47658827  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  15.12.2023
210  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8340364409  45,28  18.12. 29.12.  tel.poplatky  1511-141223  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.12.2023
211  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8340364521  108,74  18.12.  29.12.  tel.poplatky  1511-141223  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.12.2023
212  Slovak tel.a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  8340364299  45,-  18.12.  29.12.  tel.poplatky  1511-141223  35763469  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  18.12.2023
213  CONSULT OFFICE, spol.s.r.o., Jantárová 30, Košice 040 01  202312012  24,00  20.12.  13.12. certifikát  2023  45561311  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2023
214  ILLE s.e.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica

 SR23025013

 308,38  20.12.  27.12.  hygienické potreby  2023 36226947  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2023
215  Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 02 Bratislava  20231456  108,00  20.12.  20.12.  certifikát  2023  35975946  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  20.12.2023
216  LOMTEC.com. a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava  22312026 600,-  21.12.  19.1.2024   Informačný systém Active Registratúra 2024   35795174  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  21.12.2023
217  SEDEM-reklamná agentúra s.r.o., Textilná 7/A, 040 12 Košice  132300481  1.590,- 21.12.  28.12.   2023  diplomy, katalógy  36596621  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová 21.12.2023 
218  Obalex Košice s.r.o., Jarmočná 3, 040 01 Košice  20230651  964,96  22.12.  28.12.  2023  kancelárske potreby  44129971 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.12.2023
219  RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  202321117  48,40  22.12. 29.12. 12/2023 zuš  35908718  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.12.2023
220  Light Vision s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice  2023027  500,-  22.12.  30.12.  2023  fotodokumentačné služby, video  47688114  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  22.12.2023
221  KromPi s.r.o. Ružova 33, 040 11 Košice  202394  1.596,-  27.12.  30.12.  2023 zateplenie časti strechy   54525055 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  27.12.2023
222                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
223                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   
224                  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
225                 Mgr.Zuzana Uhrinová Hegyesyová   
226                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová   
227                  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
228                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
229                  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
230                 Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
231                  Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová  
232                    
233                    
234                    
235                    
236                    
237                    
238                    
239                    
240                    

f t g