Školský rok 2021/2022

Kolektívna zmluva 2021

Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve

Dodatok č.2 k zmluve č. 270/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy 

Dodatok č.2 k zmluve č.271/2005 o zverení hnuteľného majetku mesta do sparávy 

 

 

Školský rok 2020/2021

Zmluva o poskytnutí služieb CUBS

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2020

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov ZŠ Bruselská na Aténskej ulici v Košiciach na rok 2020

Zmluva o dielo Matúš Kočiš -  Rekonštrukcia ústredného kúrenia a hydraulické vyregulovanie

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202014711

Zmluva darovacia SWISS

Zmluva KOSIT (triedený odpad)

Zmluva o nájme Aténska

Zmluva KOSIT od 1.9.2021 (triedený odpad)

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 23832021K

 

Školský rok 2019/2020

Zmluva o dielo CUBS

Zmluva o poskytovaní služiev v oblasti verejného obstarávania

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurerovej ulici v Košiciach

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov ZŠ Bruselská na Aténskej ulici v Košiciach na rok 2019

Kúpna zmluva s Východoslovenskou energetikou Holding a.s. ohľadom vyradenej IT techniky

Zmluva - servisná služba ILLE

 

Školský rok 2018/2019

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov 2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 2018 (verejné obstarávanie)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov 2018 (pracovníci a mzdy)

Rámcová kúpna zmluva ŠEVT (1)

Rámcová kúpna zmluva ŠEVT (2)

Servisná zmluva Lomtec

f t g