168881 402880249755871 1912814182 n

 

Výtvarné školstvo má v Košiciach veľmi dlhú tradíciu. Výtvarná a hudobná výchova sa dostávala k širokým masám stredných vrstiev už niekoľko storočí cestou súkromných učiteľov. Pomáhala cibriť estetické cítenie a zjemňovala vkus a správanie. Spomeniem pedagogické snaženie bratov Klimkovičovcov a najmä Krónovu školu dvadsiatych rokov 20.storočia, ktorú navštevovalo mnoho významných slovenských výtvarných osobností, medzi inými Koloman Sokol, Ľudovít Feld, ...

Štátom spravované umelecké Školstvo však bolo až po roku 1945. V Košiciach bol výtvarný odbor otvorený pri Hudobnej škole v roku 1959 a o jeho vznik sa pričinil hlavne maliar, pedagóg Mirko Milan. O samostatný výtvarný odbor ĽŠU na Kováčskej ulici 30 v Košiciach sa zaslúžil jeho žiak, PaedDr. Tibor Nagydai v roku 1974.

Rada Národného výboru mesta Košíc na svojom zasadaní dna 27.8.1990 schválila zriadenie Základnej umeleckej školy - výtvarného odboru, na Irkutskej ul. č.1 v Košiciach. Bola jej pridelená budova bývalej MŠ, vtedy Polytechnického centra pre ZŠ na sídlisku Nad Jazerom.

Šesť učiteliek zo ZUŠ-VO na Kováčskej ul. 30 prešlo na novovytvorenú školu. Na materiálovom zabezpečení novej školy pracovali už od júna 1990. Zariaďovanie budovy, ktoré začalo 20. augusta 1990, kládlo nároky na fyzickú i psychickú kondíciu.. Škola však napriek problémom bola pripravená v septembri 1990 začať školský rok. Do konca októbra 1990 boli na prácu pripravené aj ostatné priestory a to keramická dielňa, fotokomora, rezbárska dielňa, grafická dielňa, knižnica a archív.
Optimizmus a entuziazmus učiteliek sa preniesol do každodennej práce. Už 10. 9. 1990 sa v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ konala výstava bývalých žiakov učiteliek dr. Hegyesyovej a dr. Füllerovej.
4. decembra 1990 vo výstavných priestoroch Obvodného kultúrneho strediska na Považskej ulici v Košiciach bola otvorená výstava prác pedagógov našej školy, ktorú sme pripravili spolu s Mestským pedagogickým strediskom. Na jej otvorení sa zúčastnil za odbor školstva dr. Ján Pavelčák. Výstava, ktorou sme sa predstavili verejnosti, trvala do 21. decembra 1990.

Prvý školský rok sme ukončili výstavou Deti deťom, venovanou Medzinárodnému dňu detí, ktorá bola inštalovaná v KS Iskra na sídlisku Nad jazerom i v priestoroch školy. Na jej otvorení sa zúčastnil Ing. Ján Jakubčiak, starosta Mestskej časti, riaditeľ Školskej správy PaedDr. Alexander Potui, aj kolegovia zo ZUŠ- VO na Kováčskej 30. Výstava bola verejnosťou veľmi dobre prijatá.

Záverečné výstavy sa stali pravidelnou konfrontáciou našich snažení s verejnou mienkou a podľa podpisov dokumentovaných v knihe návštev, patria medzi tie najnavštevovanejšie.

V školskom roku 1991/92 sme zaznamenali zvýšený záujem o našu školu zo strany rodičov i detí a tak počet učiteľov vzrástol na 7. Na žiadosť rodičov detí zo ZŠ v Barci sme v školskom roku 1994/95 zariadili ateliér v priestoroch ZŠ Barca, v ktorom raz týždenne vyučuje mgr. Jana Vojtková. Skúšobne sme v v tom istom roku mali zriadený ateliér v ZŠ Park mládeže pre deti sluchovo postihnuté, ktoré viedla mgr. Eva Lipová. Pre žiakov 1-4 zo ZŠ Lechkého v školskom roku 1996/97 a 1997/98 bol na žiadosť rodičov vytvorený ateliér na ich ZŠ, raz týždenne ho viedla mgr. Jana Petreková. V apríli školského roka 1997/1998 v rámci reorganizácie štátnej správy pribudlo škole pracovisko na Oštepovej ul. a s ním 6 učiteľov zo ZUŠ-VO na Kováčskej ul.
Mesto rastie a záujem o výtvarný odbor je stále veľký, svedčia o tom novovytvorené výtvarné odbory v roku 1994 na sídlisku Dargovských hrdinov A-ZUŠ a v roku 1999 výtvarný odbor na ZUŠ Bernolákova.
Dnes je naša škola riadená Odborom Školstva mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu Košice IV., veľmi dobre spolupracuje s MČ Nad jazerom, Východoslovenskou galériou, ŠUV a inými kultúrnymi ustanovizňami.

f t g