Hospodárka školy: Anna Utľaková

Školníčka: Jozefína Oroszová

Upratovačka: Beáta Hoczmannová

Upratovačka: Mária Lopatníková

f t g