• Ak Vaše dieťa či Vy prejavujete záujem o výtvarné umenie a talent k vlastnej tvorbe, je štúdium na základnej umeleckej škole ideálnym spôsobom, ako začať kultiváciu umeleckých schopností, vkusu a schopnosti kritického posudzovania výtvarného umenia.
  • Umelecké vzdelanie znamená zásadné obohatenie ľudského sveta: tvorba vedie k schopnosti vyjadrenia a oboznámenie s dejinami umenia k inšpirácii a možnosti nájsť si v nich svoje miesto, obľúbený štýl či umelca.
  • Pestovanie výtvarných techník vedie i k rozvoju konkrétnych manuálnych zručností, tak potrebných pre všeobecný rozvoj jedinca, a to obzvlášť v dnešnej dobe plnej automatických pomocníkov a všeobecnej sprostredkovanosti.
  • V dnešnom globalizovanom svete, kedy je pomerne jednoduché navštíviť svetoznáme galérie a vidieť ako zásadné umelecké diela výtvarných dejín, tak spoznávať tvorbu súčasných umelcov (nehovoriac o prakticky absolútnej dostupnosti reprodukcií skrze internet a knižné publikácie), základné umelecké vzdelanie prestáva byť luxusom a stáva sa nenahraditeľnou zložkou kultúry človeka, podobne ako základné oboznámenie s literatúrou, humanitnými či prírodnými vedami, sprostredkovávané inými školskými inštitúciami.
  • Zamestnanci ZUŠ Irkutská s Vami radi skonzultujú možnosti štúdia (viď Kontakt), ako aj spôsob prihlásenia a podmienky prijatia.
  • Cenová dostupnosť štátnej umeleckej školy je prakticky bezkonkurenčná.
f t g