Školné

IBAN: SK44 5600 0000 0004 9446 3004

Variabilný symbol: 20XX20YY (aktuálny školský rok)

Správca pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

  • Prípravný ročník: 7.-€/ mesačne
  • I. a II. stupeň: 8.- €/ mesačne
  • Štúdium pre dospelých: 42.- €/ mesačne
  • Rozšírené vyučovanie: 11.- €/ mesačne

Konkrétnu výšku školného môžete vždy zistiť u Vášho učiteľa.

Žiaci bez čestného vyhlásenia k zberu údajov platia dvojnásobné školné.

Rodičovský príspevok

OZ Rodičia a priatelia ZUŠ Irkutská 1 FINEART

IBAN: SK79 0900 0000 0050 5077 7232

Variabilný symbol: 20XX20YY (aktuálny školský rok)

Správca pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

  • Rodičovský príspevok: 15.-€ ročne
f t g